Steun de dorpsraad

Voor vrijwel alle projecten die de dorpsraad opstart zijn financiele middelen nodig. Er zijn veel burgerinitiatieven, dus ideeën vanuit de eigen gemeenschap, die staan of vallen bij financiele ondersteuning. De afgelopen jaren hebben we ruim 30 projecten opgestart en gesteund.

Het bestuur doet steeds haar uiterste best om voor al deze projecten subsidies te verkrijgen. Zo bouwen we een gezonde financiele gezondheid op voor nu en in de toekomst. Want al deze activiteiten en projecten zijn er voor en dóór inwoners van ons dorp.
Lukt het niet om subsidie te krijgen, kijken we of het mogelijk is vanuit de opgebouwde verenigingsinkomsten. Elk lid van Vereniging Dorpsraad Aerdt betaalt €5,- contributie per jaar waarvan €2,- wordt gereserveerd voor de AED’s. Voor grotere projecten is echter niet voldoende te putten uit de contributie inkomsten.

Adressen die lid zijn van de dorspraad leveren automatisch een jaarlijkse bijdrage, maar het mag altijd meer zijn. Met jouw bijdrage kunnen we prachtige initiatieven in Aerdt tot leven brengen. Doneer jij ook?

Steuncenten
Met welk bedrag wilt u ons steunen? U bepaalt zelf hoeveel u geeft.
Wij sturen bij voorkeur een betaalverzoek naar uw telefoonnummer via WhatsApp. Wilt u liever contant betalen? Dan bellen wij hier eventjes over.
Betaling *
Bent u toevallig al lid van de dorpsraad? *