Zorg voor elkaar

Samen in het dorpshuis

Onze werkgroep heeft het gezellig met elkaar maar doel is om deze gezelligheid met u te delen!

Vrijwilligers
Het werk van ‘Zorg voor elkaar’ wordt gesteund door de gemeente en de dorpsraad in Aerdt. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen wij de onderstaande aktiviteiten aanbieden. Tevens zijn er nog steeds vrijwilligers nodig in het Dorpshuis ‘Eensgezindheid’ om die activiteiten ook te behouden of om verder uit te breiden. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en een aktiviteit zelf te ervaren of u aan te melden voor een vrijwilligersklus(je).

Wat is er te doen in het Dorpshuis
In het dorp Aerdt wonen naar verhouding veel ouderen. Er zijn geen voorzieningen zoals winkels, een café of een basisschool. ‘Zorg voor elkaar’ probeert daarom zo nu en dan ook de kinderen te betrekken bij de aktiviteiten in en rond het dorpshuis. Ondanks dat Aerdt een rijk verenigingsleven kent stellen veel inwoners het op prijs om elkaar in een kleinere, meer huiskamer-achtige setting te ontmoeten. Ook inwoners van de omringende dorpen zijn altijd van harte welkom!

‘Zorg voor elkaar’ is, jaren geleden, een initiatief van enkele inwoners geweest en is opgestart in 2015. Dit n.a.v. een bijeenkomst over de Participatiewet die georganiseerd werd door Dorpsraad Aerdt. Er is door ‘Zorg voor elkaar’ onderzocht waar de behoefte lag bij de dorpsbewoners. Hierop is een activiteitenlijst gemaakt. Sinds 7 mei 2015 kan iedereen elke donderdag in het Dorpshuis ‘Eensgezindheid’ terecht. Van 10.30 – 12.30uur is er een lekker kopje koffie of thee met koek of cake.

Buiten
In de zomer kan men buiten op het terras, onder een grote parasol, van het mooie weer genieten. Er is een jeu de boulesbaan achter het dorpshuis. Jeu de boulesballen zijn te leen in het dorpshuis.

Heerlijke lunch
Elke 1e donderdag van de maand is er om 12.00uur een heerlijke lunch €5.00 met soep die steeds door iemand anders is bereid. Een vegetarische soep komt ook aan de beurt! Wilt u deelnemen aan deze lunch dan kunt u zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer of door even binnen te lopen.

Engelse conversatieles
Op woensdagochtend van 10.00 – 11.00uur wordt er Engelse conversatieles gegeven door onze Schotse inwoonster die op creatieve wijze les geeft.

Kerstmis
Elk jaar wordt met kerstmis een kerstboom op het terras geplaatst door de kerstboomwerkgroep van het dorpshuis. De kerstboom versieren is een leuke aktiviteit voor de kinderen en hun ouders geworden doordat zij een wens kunnen knutselen en deze in de boom kunnen hangen. Buiten kunnen ze, onder toezicht, snoepspek of brooddeeg boven een vuurtje roosteren. ‘Zorg voor elkaar’ zorgt voor de inwendige mens. Drumfanfare Eensgezindheid draagt met toepasselijke muziek bij aan de kerstsfeer.

Zorg voor elkaar bedenkt allerlei uitjes en activiteiten. In 2016 is er met subsidie van het Oranjefonds een dorpsontbijt georganiseerd. Wegens groot succes blijven we dit elk jaar, voor de zomervakantie, doen, binnen of buiten. Dit zijn activiteiten van de afgelopen jaren maar er is natuurlijk nog veel meer te beleven! Kom zelf eens ervaren hoe enthousiast de vrijwilligers en leden zijn met hun creativiteit en ideeën.

Wilt u deelnemen aan een activiteit maar kunt u niet zelfstandig naar het dorpshuis komen dan wordt u door één van de vrijwilligers gehaald of gebracht. Belt u dan met Marijke Aaldering tel. 06 – 41 30 15 32

Heeft u andere vragen of leuke ideeën, loop dan op donderdagmorgen even binnen vanaf 10.30 uur in het dorpshuis en deel ze met ons!

Hartelijke groet van de vrijwilligers van ‘Zorg voor elkaar’:
Marijke Aaldering, Ria Gerrits, Thea Karman, Hennie Luub, Doortje van Huet, Erika Roelofs