OranjeFonds activiteiten

Als vereniging houden wij ons bezig met non-profit activiteiten. Daarmee helpen we ook andere organisaties. In 2017 hebben we voor het laatste collecte gelopen voor het OranjeFonds. Daarmee hebben we dat jaar jeugdactiviteiten in Aerdt kunnen organiseren. Naast collecteren, helpen we elk jaar met zwerfvuil ruimen en de omgeving en buitengebieden schoon houden tijdens de landelijke NLSchoon acties. Binnen het dorp zijn enkele inwoners fanatiek actief voor de zwerfafvalbrigade. Elk voorjaar, tijdens NLDoet, ondersteunen we op verschillende manieren initiatieven die binnen ons dorp ontstaan.