Ideeenbus

Wat is een idee?

Goede ideeën, hulp en initiatieven zijn altijd welkom en is waar een gezonde gemeenschap op draait. Een idee is een voorstel tot verbetering of vernieuwing voor het dorp Aerdt en de omgeving. Dit kan gaan om onze voorzieningen, activiteiten en sport, jeugd, opmerkingen over kwaliteit van bestaande voorzieningen of omgevingszaken, tips voor verenigingen, dienst-verlening van lokale organisaties en zorg tot oud papier of groenvoorziening.

Het doel is om jullie aan te moedigen om actief en creatief mee te denken en vooral ook uitgesproken kritisch te blijven over de eigen leefomgeving.

Ingezonden ideeën:


Idee insturen

Ideeenbus
Beschrijf je idee zo uitgebreid mogelijk en waar het idee eventueel (financiele) steun zou kunnen vinden