BuurtpreventieApp Aerdt

Buurtpreventie werkt. BuurtWhatsApp is bedoeld om woninginbraak en andere criminaliteit in je buurt tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een belangrijke rol. Via BuurtWhatsApp melden zij verdachte situaties of personen eerst bij 112 en daarna aan de andere buurtbewoners.

De App in Aerdt wordt door één inwoner beheerd en momenteel hebben we omennabij de 50 appers. De beheerder voegt leden toe en vormt het eerste aanspreekpunt voor vragen over de App. Ook zorgt de beheerder dat de regels helder blijven bij het gebruik ervan. Ook u kunt hieraan meedoen, zo houden we ons dorp veilig. Meld je aan via de Whatsapp link (klik).

Voordat je je aanmeldt beloof je op de hoogte te zijn van de volgende afspraken:
– Het betreft een burgerinitiatief, er zijn geen directe verantwoordelijkheden aan verbonden
– We spelen geen eigen rechter en bemoeien ons niet met het politieoptreden
– Gemeente of politie is géén trekker van het project
– Minimale leeftijd van de melder bij 112 is 18 jaar of ouder (jonger? Alarmeer een volwassene!)
– Gebruik te allen tijden de S.A.A.R.-methode
– Let op je taalgebruik in de App
– Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers mag alleen voor het doorgeven van
een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is
– Gebruik de App serieus, geen zinloos geklets
– Let op je eigen veiligheid! Ga bijvoorbeeld niet alleen naar buiten, bij twijfel niet doen

De BuurtWhatsapp werkt volgens
het S.A.A.R-principe:

  • Signaleren (je ziet een verdachte situatie);
  • Alarmeren (bel 112);
  • Appen (je laat de buurt via Whatsapp weten uit te kijken);
  • Reageren (verstoor de situatie).

Signaleren
Let altijd op het gedrag van een persoon.. Wat is (niet) normaal in de buurt op dat tijdstip? Een ‘onderbuikgevoel’ kan een belangrijke aanwijzing zijn. Noteer een signalement.

Bij een persoon: Geslacht, uiterlijk, leeftijd, lengte, postuur, afkomst, kleding en bijzondere kenmerken.
Bij een voertuig: Kenteken, kleur, merk, type (auto, fiets, bromfiets).
In combinatie met een locatie, dus waar lijkt hij/zij naartoe te gaan, welke richting? Loopt nu op de… ?

Alarmeren
Signaleer je een verdachte situatie of persoon? Bel dan altijd éérst 112 (0800-8112 voor doven en slechthorenden). Vermeld bij de meldkamer dat je in een WhatsApp-groep zit in het kader van inbraakpreventie.

Appen
Nadat je 112 hebt gebeld, stuur je de groep een WhatsApp-bericht met een korte beschrijving van de situatie. Begint het bericht altijd éérst met het feit dat je 112 al hebt gebeld! Dat voorkomt dat ook andere groepsleden 112 gaan bellen en dus overbelasting van de meldkamer.

Reageren
Dit betekent dat je, als het mogelijk is, naar buiten gaat en in gesprek gaat met de persoon in kwestie. Hij weet dat hij in de gaten gehouden wordt. Doe dit alleen als dit veilig kan zijn, zonder risico.

Lees meer over preventie en woninginbraak op Politie.nl
Lees meer over vermissing en Amber Alert op Politie.nl

Meld je aan voor Burgernet