AED’s in Aerdt

Hopelijk is het gebruik van een AED niet nodig maar mocht er een situatie ontstaan waarbij een AED nodig is, is het handig dat u weet waar deze 3 openbare AED’s hangen:

 1. Bij het dorpshuis ‘Eensgezindheid’ in Aerdt (op rode kleine
  kastje ruitje intikken, zit buiten links aan de buitenmuur, naast de
  serre-ingang. Met sleutel die daarin zit het deurtje aan de buiten-
  kast openen waar de AED achter het glas zit).
 2. Kleine camping ‘De Rijnstrangen’ (bij de ingang, even door-
  lopen tot aan de grote open schuur, links kijken. Ook weer zelfde
  principe via ruitje intikken, en met sleutel kast openmaken).
 3. Sportpark ‘Toon van Uden’ (hek is, volgens onze informatie,
  altijd open. Via de hoofdingang, doorlopen, linksaf naar de serre).

Bovenstaande AED’s worden beheerd en gecontroleerd in opdracht van de dorpsraad aan speciaal daarvoor aangestelde personen met de juiste kennis.

AED-cursus

Jaarlijks organiseert Dorpsraad Aerdt in samenwerking met gecertificeerde trainer Martine Schaap (Elke Seconde Opleidingen) een AED-cursus voor beginners en voor gevorderden. Met behulp van de theorie van de AED-cursus, de uitleg van de trainer, duidelijk en informatief digitaal beeldmateriaal en het oefenen met de poppen leert u snel en juist omgaan met de procedure en de bediening van de AED (defibrillator). Dit geeft vertrouwen in uzelf wanneer er zich een situatie voordoet waarin ELKE SECONDE TELT.

De cursussen worden jaarlijks georganiseerd in het najaar. In de tweemaandelijkse nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt bezorgd in Aerdt leest u meer over wanneer en hoe u zich kunt aanmelden.

2021
– Woensdag 17 november van 19.30 – 22.00 uur VOL
– Woensdag 1 december van 19.30 – 22.00 uur VOL