Projecten en activiteiten in Aerdt

Er zijn veel projecten en activiteiten in Aerdt. Vaak zijn het initiatieven vanuit de gemeenschap, soms direct georganiseerd vanuit de Vereniging Dorpsraad Aerdt met hulp van vrijwilligers. Eens in de zoveel tijd proberen we als vereniging zelfs subsidie te verkrijgen om grotere projecten of langdurende activiteiten te kunnen realiseren. Hieronder vind je een opsomming van (lopende) activiteiten met vaak een eigen pagina met meer informatie.

AED en CPR cursus: Reanimatiecursus voor inwoners van het dorp
BuurtpreventieApp: Inbraakpreventie en oplettende burgers in samenwerking met de Politie
De vlag van Aerdt: Een stukje cultuur, via deze website is de vlag te bestellen
Ideeënbus; Samen bedenken we nieuwe dingen, stuur eens een idee in!
Welkomstboekje; We verwelkomen nieuwe inwoners met een informatiepakketje
Nieuwsbrief voor alle inwoners; Dorpsraad Aerdt informeert niet alleen haar leden
OranjeFonds; de omgeving opruimen tijdens NLSchoon, en betrokkenheidsacties via NLDoet

Bostuin; een zelfonderhoudend bosje met vruchtdragende planten en bomen
Insectenhotel; ter ondersteuning bevruchting van de fruitbomen
Club Zorg voor elkaar; Sociale wekelijkse samenkomsten met maandelijkse lunch
Halloween, Sinterklaas, Koningsdag en Dodenherdenking
Jeugdactiviteiten en speeltuinen; Stichting Bleekveld en de jeudgcommissie
Landschapsprojecten; Een streekeigen karakter in een Levend Landschap
Culturele objecten; De kunstbank bij de kerk, de Leeuw als beschermer en de bevrijdingsbank