Dorpsraad Aerdt: Een vereniging voor en dóór inwoners.

Beeldhouwwerk Leeuw van Aerdt gestolen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het beeldhouwwerk ‘De Leeuw van Aerdt’, in 2001 geschonken aan de inwoners van Aerdt bij de opheffing van Toneelvereniging “De Ontspanning”, gestolen. Het bronzen beeldhouwwerk is...

Trefpunt in Aerdt voor alle inwoners

Elke dinsdagochtend zijn inwoners van Aerdt en omgeving welkom in het dorpshuis van Aerdt. Van 10 tot 12 uur is er een vrije inloop, de entree is gratis. Om voor ieder wat wils te...

Dodenherdenking 2020

Op 4 mei herdenken we hen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Net zoals zoveel vieringen, die als gevolg van het coronavirus niet plaats kunnen vinden, zal de dodenherdenking op 4 mei in Aerdt...

Jaarsverslag Ledenvergadering 2019

Jaarsverslag Ledenvergadering 2019

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en opent de vergadering met een terugblik naar het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende periode. Zij haalt onder andere aan dat er in...

Covid-19 bericht

Beste inwoners van Aerdt, De huidige situatie vraagt om een groot verantwoordelijkheidbesef van ons allemaal. Als inwoner van ons dorp, inwoner van Nederland en als wereldburger. Het dagelijks leven is in één klap aanzienlijk...

Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en opent de vergadering met een terugblik naar het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende periode. Zij haalt onder andere aan dat er in...

Een onvolledig bestuur na de volgende ALV?

De bezetting van het dorpsraad bestuur blijft een terugkerend probleem. De doorstroom van bestuursleden is te groot en het aantal aspirant-bestuursleden wat zich aanmeldt, is vrijwel nihil. Daarbij vergt het ook energie van de...

Goed gesprek

Gisterenavond hebben we ons jaarlijks gesprek gehad met onze dorpscontactwethouder Carla Koers. We hebben ‘Happy News’ met haar gedeeld, dus wat er allemaal goed gaat en welke projecten we hebben gerealiseerd, maar hebben het...

We hebben jouw hulp nodig

De laatste jaren is het lastig gebleken nieuwe mensen te vinden voor noodzakelijke strúcturele inzet en ondersteuning van de vereniging, bijvoorbeeld d.m.v. commissies en bestuursleden. Er is na lang aandringen sindskort een jeugdcommissie gevormd....