Nieuwsbrief Waaijakkers 10 maart 2022

Onderstaande is de nieuwsbrief die de gemeente heeft gestuurd aan o.a. dorpsraad Aerdt omtrent Waaijakkers fase II.

Beste buurtbewoner(s) en geïnteresseerden,


Eerder hebben we u via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de bouw van
extra woningen in het plangebied Waaijakkers fase II in Aerdt. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan af en komt het plan ter inzage te liggen. Hierover willen wij u graag via deze brief op de hoogte brengen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage:
Vanaf 10 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt dit plan vanaf
10 maart inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken door op de kaart naar het
plangebied te zoeken, of u kunt gebruik maken van de zogenaamde IDN-code;
NL.IMRO.0299.BP09WAAIJAKKERII-ON01. Het plan ligt in deze periode ook ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.


Tijdens deze inzageperiode (10 maart – 20 april 2022) heeft u de mogelijkheid uw zienswijze op het
bestemmingsplan ‘Waaijakkers II Aerdt’ kenbaar te maken. Uw zienswijze kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Zevenaar, postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Heeft u vragen, een reactie of wilt u uw
zienswijze mondeling indienen? Maak dan een afspraak met de heer Ard Schenk via (0316) 595 111.


Inloopmoment 6 april:
Op woensdagavond 6 april organiseren wij een inloopmoment van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis in
Aerdt. Tijdens deze avond kunt u ons vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Medewerkers van
de gemeente, Woonstichting Vryleve en de heer Barthen (namens ontwikkelaar) zijn die avond aanwezig.


Vervolg:
Het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan kan mogelijk voor de zomer plaatsvinden. Wanneer er
geen beroep wordt ingesteld of een verzoek is ingediend voor een voorlopige voorziening, treedt het
bestemmingsplan vervolgens na de zomer in werking. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit vind je misschien ook leuk...