Nieuwsbrief project Waaijakkers januari 2022

Beste buurtbewoner(s) en geïnteresseerden,

Afgelopen zomer hebben we u geïnformeerd over de invulling van de deelgebieden in het plan Waaijakkers fase II. Bij de ontwikkeling van het nieuwe deel van de wijk zijn drie partijen betrokken. Dit zijn Woonstichting Vryleve, de familie Derksen en de gemeente Zevenaar. Het realiseren van het nieuwe woongedeelte pakken we samen op, waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling in het eigen deelgebied. Via deze brief willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Bestemmingsplanprocedure

Samen hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Eerder hebben we aangegeven dat dit plan in het najaar van 2021 klaar zou zijn. Het overleg met de verschillende partijen heeft iets langer geduurd. Het ontwerpbestemmingsplan is nu bijna af. Er vindt nog een laatste controle plaats en daarna leggen we het plan ter inzage. Deze terinzagelegging staat gepland voor februari 2022. In deze periode kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan kan mogelijk voor de zomer plaatsvinden. Wanneer er geen beroep wordt ingesteld of een verzoek is ingediend voor een

voorlopige voorziening, treedt het bestemmingsplan vervolgens na de zomervakantie in werking.

Aanpassing deelgebied

In de zuidelijke hoek van het nieuwe woongedeelte waren vier sociale huurwoningen van Vryleve bedacht. Dit valt onder deelgebied II. Woonstichting Vryleve heeft de wens om op deze plek acht woningen in twee lagen uit te voeren. De woningen krijgen de uitstraling van vier woningen in een rijtje. Op deze manier geeft Vryleve invulling aan de toenemende vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.​

Contact online en bijeenkomst

Voorafgaand aan de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan willen wij graag een bijeenkomst organiseren in het dorpshuis van Aerdt. Helaas is het door de huidige coronamaatregelen nu niet mogelijk om elkaar op korte termijn ‘live’ te spreken.

Mocht u daarom vragen hebben of toelichting willen op de plannen, neem dan gerust contact op met: projectleider Ard Schenk via het e-mailadres a.schenk@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 670.

Als de maatregelen het binnenkort toelaten, dan organiseren we alsnog een inloopmoment voor het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Als dit niet live mogelijk is, dan organiseren we online een bijeenkomst. U ontvangt van ons uiteraard nog een bericht over de definitieve periode van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Zoals aangegeven treedt het bestemmingsplan mogelijk na de zomer in werking. Daarna gaan we per deelgebied op zoek naar een geschikte marktpartij om de nieuwe woningen te bouwen. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Hans Winters

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Dit vind je misschien ook leuk...