We hebben jouw hulp nodig

De laatste jaren is het lastig gebleken nieuwe mensen te vinden voor noodzakelijke strúcturele inzet en ondersteuning van de vereniging,
bijvoorbeeld d.m.v. commissies en bestuursleden. Er is na lang aandringen sindskort een jeugdcommissie gevormd. Ook is er een onderhoudsgroep gevormd die zich bezighoudt met de controle en het onderhoud van de AED’s die de dorpsraad in beheer heeft. Maar er is meer nodig.

Meer aandacht voor specifieke onderwerpen Er zullen weer meer onderwerpen (terug)komen die veel aandacht vragen. Dan is inspraak nodig vanuit de gemeenschap richting de gemeente en provincie. Heel dichtbij staat de energietransitie die een grote uitwerking zal kennen op lokaal niveau. Maar denk ook aan de inrichting van het Rijnstrangen gebied, de bereikbaarheid van ‘t Gelders Eiland en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Aerdt als woonkern.

Het huidige vierkoppige bestuur redt het niet om al deze onderwerpen te behandelen. Om de verenigingsactiviteiten te kunnen voortzetten zullen er op korte termijn nieuwe vrijwilligers moeten aantreden voor o.a. de minimale bezetting van drie (voorz., secr., penn.) bestuursleden. Elvira zal zich in maart 2021 niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voorzittersfunctie komt dan vrij en de overdracht van kennis en taken zal voor die tijd gerealiseerd moeten worden. Ondersteuning door verschillende commissies en werkgroepen kan dan zorgen voor de verdeling van krachten en dus ademruimte voor het bestuur, maar dan moeten die groepen er wel zijn.

Dit bericht is de eerste poging om aandacht te vestigen op deze noodzaak en gaat hopelijk niet aan jou als lid en inwoner voorbij. We horen graag hoe je ons zou willen komen helpen!

Helaas loopt ook het ledenaantal terug. Ondanks het warme welkom voor nieuwe inwoners met een welkomstboekje en jaarlijkse ontvangstavond is er nauwelijks nieuwe aanwas. Van de 322 adressen in Aerdt zijn nog maar 215 adressen lid. Dit betekent dat er ruim 100 nieuwe lidmaatschappen te behalen zijn. Aankomende periode gaan we proberen nieuwe leden te werven.

Helpen of Lid worden? Spreek ons aan of stuur een berichtje naar info@dorpsraad-aerdt.nl

Dit vind je misschien ook leuk...