Uitnodiging leden ALV Dorpsraad Aerdt 14 april 2023

DORPSRAAD AERDT ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Hierbij nodigen wij al onze leden uit om onze algemene ledenvergadering bij te wonen op:

Vrijdag 14 april 2023 in het dorpshuis Eensgezindheid in Aerdt.

Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Agenda:

  • Welkom en mededelingen; voorstel tot opheffen Dorpsraad Aerdt
  • Jaarverslag secretaris
  • Financieel jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
  • Uitleg over de afronding en beĆ«indiging van de Dorpsraad en alle taken

Heeft u vragen? Mail ons dan op: info@dorpsraad-aerdt.nl

Bestuur Dorpsraad Aerdt

Dit vind je misschien ook leuk...