Ideeën en plantjes groeien niet op hondenpoep

Voor de enorme sneeuwval zijn er in de bostuin twee bomen vervangen die de huidige, droge zomer niet aankonden. De krokussen deden al erg hun best om hun kopjes te laten zien en veel van de vaste planten zijn vorig jaar voldoende gegroeid om dit najaar gedeeld en weer uitgeplant te worden. De huidige bedden zullen dit seizoen met elkaar verbonden worden door de laatste tussenliggende zoden weg te steken. De heuvel wordt afgelegd en ingezaaid met bloemen. De uitgegraven boomspiegels en de mulch hebben een positief effect op de waterhuishouding van de tuin. De bostuin blijft zich dus ontwikkelen!

Ik merk dat wanneer ik in de tuin aan het werk ben, dat sommige kids al even komen kijken en vragen stellen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en een belangrijk doel van de bostuin: het overdragen van kennis en enthousiasme voor de steeds belangrijker wordende natuurlijke leefomgeving. Een gezellige kindermiddag zou een idee kunnen geven of er genoeg animo is onder de kinderen om periodiek een vaste middag voor de jeugd aan te bieden waarin ze, onder begeleiding, in de tuin aan de slag kunnen.

De bostuin is als eerste instantie bedoeld als een pluktuin waarin de meeste planten eetbaar zijn. Het doel van de tuin is het onderzoeken van alternatieven op de huidige landbouw en de huidige voedselvoorziening, die zeer destructief zijn voor de natuur. Andere aanwezige planten en bomen hebben functies als grondbedekking, stikstofbinding die de naastliggende bomen en planten voeden, en er zijn planten aanwezig die helpende insecten aantrekken en/of schadelijke insecten weren. Binnen deze permacultuur ondersteunen alle planten en bomen elkaar en vormen een ecosysteem waarin bemesting, ploegen en verdelgers overbodig zijn en het bodemleven en de insecten en vogels sparen. De nadruk ligt op diversiteit en weerbaarheid die de huidige monoculturen in de landbouw, missen.

Maar er is momenteel een groot probleem in de bostuin en dat is de grote hoeveelheid hondenpoep die er gedeponeerd wordt. Ik vind het onverantwoord en ronduit vies om in deze situatie de kinderen van Aerdt de bostuin te laten ervaren door te proeven en te leren over de beplanting. Als deze situatie dan ook niet veranderd zal een mogelijk leuke, nieuwe activiteit voor de jeugd geen doorgang hebben. Het geplande halfverharde pad dat dit jaar aangelegd zou worden is om deze reden al uitgesteld. Een extra mogelijkheid voor honden-uitlaters om de honden dieper in de tuin te laten poepen, leek ons zonde van het geld. Elvira en ik hebben al veel werk in de bostuin gestoken. Maar ik moet toegeven dat het idee om er met de bosmaaier in aan het werk te gaan om de tuin netjes en begaanbaar te houden, staat mij momenteel erg tegen gezien de grote hoeveelheid hondenpoep die er nu aanwezig is.

Ik hoop daarom, dat jullie als inwoners van Aerdt, met mee mee willen denken over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Ideeën hierover zijn zeer welkom via mijn onderstaande e-mail adres. Misschien kan ik als eerste het idee opperen om elkaar erop aan te spreken. Het zou, mijns inziens, namelijk zeer jammer zijn als projecten die de leefbaarheid en gezelligheid van ons dorp kunnen vergroten a.g.v. dergelijke desinteresse en gebrek aan respect van enkelen, geen voortgang kunnen hebben.

Mvg, Maaike van Rooy.

Dit vind je misschien ook leuk...