Hoe verder met de dorpsraad? Deel 2

In de vorige editie hebben we geprobeerd achtergrond, ontstaan, doel en functioneren van de Dorpsraad Aerdt samen te vatten. Kort en goed hebben we daarmee wat was en is omschreven, maar de belangrijke vraag blijft natuurlijk: hoe gaan we verder. Wat wordt er van onze dorpsraad, wat verwachten jullie van ons, wat zijn de doelen die wij willen realiseren, hoe gaan we dat doen, in welke samenwerkingen enzovoorts.

Hoe?
De Dorpsraad Aerdt stond in haar oprichtingsjaren tegenover de gemeente. Wij gaven tegengas toen de Deukerdijk dreigde afgesloten te worden. En hebben, op basis van een tweede enquête, een veelheid van wensen van het dorp omgezet in list concrete actieplannen. De plannen hielden de dorpsraad een aantal jaren bezig en, omdat we voor de gemeente niet langer het bescheiden en makkelijk vergeten dorp waren, konden we ook van die lijst wat punten afvinken. Ons ‘hoe’ was een eigen plan trekken op basis van een directe inbreng van jullie, onze dorpsgenoten. Daar lijkt in principe weinig aan veranderd. Waar mogelijk, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering en natuurlijk ook bij ons reguliere maandelijkse overleg, pakken we de signalen op en gaan ermee aan de slag. Bovendien ‘voedt’ de gemeente ons met informatie over plannen en beleid. Maar beide vormen van input zijn aan slijtage onderhevig.

Uit het dorp blijft het vaak te stil en is de dorpsraad misschien niet langer het eerste aanspreekpunt. En bij de gemeente ontstaat er enige nonchalance. De communicatie is te vaak gebrekkig, onvolledig, niet tijdig en dat geldt ook voor de terugkoppeling op onze vragen. In onze strijdbare beginfase was het ‘hoe’ duidelijk. In onze, inmiddels qua
leeftijd volwassen, samenwerkingsfase krijgt dat hoe een vraagteken.

De nieuwsbrief is een poging het hoe weer op de rails te krijgen. In ieder geval weer de communicatie met het dorp weer directer, actueler en interactiever te maken. En zo weer te gaan werken aan eigen plannen op basis van jullie inbreng. Misschien niet tegenover, maar zeker ook niet automatisch naast het gemeentebestuur. Zo het initiatief terugbrengen waar het hoort, hier in Aerdt. Dat is hoe wij antwoord zouden willen geven op dat ‘hoe?’.

En hoe verder?
Na ons meest recente overleg met de wethouder, Carla Koers, hebben we ons als bestuur de vraag gesteld: hoe verder. Want we staan wel degelijk op een kruispunt. Onze voorzitter is aftredend, zoals dat heet, en opteert niet voor een nieuwe termijn. Tot op heden heeft zich ook nog geen nieuwe gegadigde voor die positie gemeld. En, zo eerlijk moeten wij wel zijn, het voorzitterschap is in de huidige vorm en met een zo klein bestuur een flinke klus. De gemeente participeert er van harte op los dat er heel veel plannen, beleid, voornemens, veranderingen et cetera op het bordje van de dorpsraad en daarmee van de voorzitter terecht komt. Zoveel zaken, zoveel dossiers: dat is geen vrijwilligerswerk maar een dagtaak. Zo kwamen we tot dit artikel. Doorgaan zoals we het de laatste tijd doen, lijkt vooralsnog geen haalbare optie. Het is bovendien zelfs de vraag of het wel wijs is verder te gaan als toch vooral meedenker zonder echte invloed.

In het bestuur verschillen de meningen, net zoals in het dorp zo ongeveer iedereen wel een eigen kijk heeft op wat de dorpsraad zou moeten zijn. Nu was en is het een kracht om, al heb je je eigen ideeën, wel eensgezind naar buiten te treden. Dat wil de dorpsraad zijn voor het dorp en dus komen we uit bij jullie. Jullie mening telt, maar om
het gesprek op gang te brengen hebben we de voor de hand liggende opties samengevat:

a) Doorgaan zoals nu, onder de bezielende leiding van een nieuwe voorzitter en met een verstrekt bestuur.
b) Dorpsraad positioneren als dorpsplatform en het takenpakket terugbrengen tot beheersbare proporties, dus minder partij zijn voor de gemeente en energie steken in eigen concrete plannen en het coördineren van de verschillende initiatieven en belangen.
c) De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Aerdt tijdelijk stopzetten, van de dorpsraad een slapende vereniging maken die, wanneer nodig, opnieuw geactiveerd kan worden.

Zover zijn we gekomen in onze evaluatie en op het hoe verder is door ons geen antwoord gegeven. Wij staan open voor jullie inbreng en hopen daar zeer zeker op, want een dorpsraad bestaat alleen voor en door jullie.

Namens het bestuur
Elvira Zervos-Walhof,
Rob Brands,
Esther Wismans-Engelen,
Willem Riesmeijer

Dit vind je misschien ook leuk...