Hoe verder met de dorpsraad? Deel 1

Onze dorpsraad bestaat 23 jaar en voor het bestuur is dat een van de redenen voor een evaluatie. Want: waarom, wat, hoe en hoe verder? Het zijn vragen maar ook uitdagingen die beantwoord moeten worden. Want een eerlijk antwoord op deze even eenvoudige als fundamentele vragen is niet makkelijk gegeven. Bovendien is het niet aan ons maar aan jullie om te zeggen wat de dorpsraad is of zou moeten zijn. Daarom nemen wij jullie graag mee in deze evaluatie, op weg naar een wie weet nieuwe richting. Want een dorpsraad is niets, betekent niets en vertegenwoordigt niemand zonder de stem van de mensen door en voor wie deze is opgericht. In deze nieuwsbrief maken wij een begin, of beter, doen wij een voorzetje, om uiteindelijk te komen tot een antwoord op deze vraag: waarom de Vereniging Dorpsraad Aerdt.

Waarom?
Zoveel jaren geleden: Aerdt was een bescheiden dorpje in de kleine gemeente Rijnwaarden. Zo bescheiden dat we een beetje vergeten waren. Dat was zichtbaar, van het hek rond de school tot en met de roestende lantaarnpalen. Er was onvrede en die groeide, daar veranderde een verdwaald zitbankje en wat tweedehands rozenstruiken (overbodig geworden in Lobith) niets aan. Maar we lieten pas echt wat van ons horen toen de gemeente, in een volgend plan om nog meer op ons dorp te bezuinigen, de dijk die ons verbindt met Zevenaar en Pannerden wilde afsluiten. Dat was de druppel en het begin van de Dorpsraad i.o. (dat in oprichting heeft wel een tijdje geduurd, dus de dorpsraad is al langer actief dan dat deze officieel bestaat).

Er is toen door de initiatiefnemers van de dorpsraad een enquête opgezet en vanuit het dorp is daar massaal op gereageerd. Ruim 90% van de mensen vulden de enquête in en van hen was meer dan 90% tegen die afsluiting. Daar kon geen gemeente
omheen! Dit eerste succes was het echte begin van de dorpsraad. En het gaf de raad ook een positie bij de gemeente. Want: wij waren niet tegen het beleid van de gemeente, maar ook niet voor. Onafhankelijk en altijd in het Aerdts belang: dat was de dorpsraad.

Daarom was dat ‘waarom’ toen geen vraag. Nu, vandaag, wel. Onze positie tegenover de gemeente gaf duidelijkheid. Maar tegenwoordig heeft de gemeente ons omarmd. Wij worden betrokken bij beleid. Betrokken betekent hier dat je mee mag luisteren, begrip leert opbrengen voor de dilemma’s van de bestuurder, je geluid mag laten horen. En verandert je betrokkenheid ongemerkt maar onmiskenbaar toch ook in medeverantwoordelijkheid. Terwijl, je hebt je misschien wel laten horen, maar dat betekent niet dat er naar je geluisterd wordt. Dat is terecht, want wat je inbrengt is een mening en dat is niet automatisch de mening van het hele dorp. De dorpsraad is namelijk zeker geen democratisch gekozen bestuurslaag maar moeizaam geronselde vrijwilligers.

Onze positie ten opzichte van de gemeente is door die omarming niet meer duidelijk, onze rol als vertegenwoordiger van het dorp evenmin, en daarmee is de vraag ‘waarom’ wel actueel. En, wie weet, is terugkijken de manier om daarop een toekomst
gericht antwoord te geven. Anders gezegd: willen we meespelen met het gemeentebestuur of hen juist tegenspel bieden.

Wat?
Wat is een dorpsraad en waarom heeft een dorp als Aerdt een dorpsraad nodig. Omdat op deze vragen geen goed en compleet antwoord mogelijk is, hierbij het beste foute antwoord. Een dorpsraad is een duizend-dingen-doekje; goed voor van alles maar nergens speciaal voor gemaakt. En Aerdt heeft een dorpsraad nodig omdat er duizend-en-één dingen te doen zijn die niet opgepikt worden door gemeente, politiek, verenigingen of vrijwilligers, maar toch moeten gebeuren. Soms zijn dat belangrijke dingen, zoals onze stem laten horen, zoals onze stem laten horen om de dijk richting Pannerden open te houden voor het verkeer. Of zelfs levensreddende zaken, bijvoorbeeld met het zorgen voor AED’s en reanimatiecursussen. Maar vaker gaat het over zaken die het gewone leven hier net wat leuker maken, zoals bloembollen in de perken, kleinschalige sociale activiteiten of een vlag om uit te steken op Aerdtse feestdagen. Precies daarvoor heb je een dorpsraad nodig.

Wat helpt het, dat ik lid ben van een dorpsraad?
Daar is wel een goed antwoord op: als we samen staan, staan we samen sterker. En in alle hierboven genoemde voorbeelden was en is het zo dat we het voor elkaar kregen omdat Aerdt met een stem sprak. Ja, wij willen over die dijk, en de politiek luistert. Wij willen een AED en vinden het geld bij eigen bewoners en sponsoren. En wij willen die activiteiten of vlaggen en vinden een weg om ze zo goed als gratis of bijna voor niks te krijgen. Omdat we samen sterker staan.

De dorpsraad maakt geen politiek en heeft geen eigen doelstellingen. Wij regelen, coördineren, bemiddelen en zijn spreekbuis: heel praktisch en zonder grootse visies. Ons doel is het wonen en leven hier net wat leuker, afwisselender, gezelliger of comfortabeler te maken. Dat doen wij samen met alle bewoners en al onze leden. Wij staan open voor ieder idee, elke inbreng. Niet alles is haalbaar en dus niet u-vraagt-wij-draaien, maar proberen kan altijd.

Elvira-Zervos-Walhof, voorzitter
Rob Brands, penningmeester
Esther Wismans-Engelen, 1e secretaris
Willem Riesmeijer, 2e secretaris

Dit vind je misschien ook leuk...