Een onvolledig bestuur na de volgende ALV?

De bezetting van het dorpsraad bestuur blijft een terugkerend probleem. De doorstroom van bestuursleden is te groot en het aantal aspirant-bestuursleden wat zich aanmeldt, is vrijwel nihil. Daarbij vergt het ook energie van de zittende bestuursleden om steeds weer nieuwe bestuursleden te werven en als die dan gevonden zijn, in te werken. Het is een probleem waar veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties tegenwoordig tegen aanlopen. Hiervoor zijn verschillende sociale en maatschappelijke verklaringen te geven, maar dat voert hier nu te ver.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 hebben we als bestuur de urgentie van de aanwas van nieuwe bestuursleden al eens eerder onder de aandacht gebracht. In de jaren daarvoor is de noodzaak van gezonde doorstroom ook als eens kenbaar gemaakt. Met de aanmelding van Jessica als bestuurslid na eerder genoemde ledenvergadering was toen de druk even kort van de ketel.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2019 hebben we opnieuw een oproep gedaan ons bestuur te komen versterken. Na deze laatste ledenvergadering hebben we het (minimale) takenpakket van het bestuur, en daarmee de activiteiten van de vereniging in de toekomst, onder de loep genomen. Besloten is bij enkele taken een stapje achteruit te doen en een aantal activiteiten te staken. We zijn ook weer op zoek gegaan naar opvolgers en hebben we diverse inwoners persoonlijk gevraagd naar interesse zich tot het bestuur te voegen. Helaas heeft die zoektocht tot nu toe weinig concreets opgeleverd.

Eens te meer wordt duidelijk dat de volgende Algemene Ledenvergadering een weer groter dilemma op zal werpen voor de vereniging. De praktijk heeft ons namelijk ingehaald; Toon heeft zijn derde termijn als secretaris en bestuurslid erop zitten, na negen jaar opéénvolgend, en zal tijdens de volgende ledenvergadering niet herkiesbaar zijn. Jessica kan haar rol vanwege diverse redenen helaas niet waarmaken en heeft besloten haar bestuursfunctie daarbij neer te leggen. Elvira heeft bij het accepteren van haar tweede termijn aangegeven geen derde termijn te willen dienen. Aankomend jaar (2020) zal dus een overdrachtsjaar moeten worden voor zowel de secretarisfunctie als de voorzittersfunctie.

Om de spoeling niet te dun te laten worden en terstond met een onvolledig bestuur te kampen vragen wij Toon in ieder geval nog één jaar beschikbaar te zijn voor een overdracht van het secretariaat. Mogen zich echter geen opvolgers melden, stellen wij voldoende inspanning geleverd te hebben opvolgers te werven en zullen wij per ALV 2020 een demissionair bestuur verklaren.

Dit betekent dat wij enkel de volgens statuten verplichte kerntaken zullen vervullen, alle andere activiteiten zullen worden gestaakt. Het ontstaan van een onvolledig bestuur zal het correct overdragen van de taken bemoeilijken.

Het spreekt voor zich dat we graag onze mooie vereniging behouden. Het scenario dat binnen korte tijd de vereniging stuurloos zou kunnen worden, ligt ons na aan het hart. We hopen voldoende nieuwe, enthousiaste bestuursleden te vinden die de doelstellingen van de vereniging ondersteunen en het werk voor het dorp belangenloos willen voortzetten.

We zien u graag tijdens de Algemene Ledenvergadering op
11 maart 2020 om 20.00 uur, locatie: Dorpshuis Eensgezindheid.

Dit vind je misschien ook leuk...