Dorpsraad Aerdt ‘slaapt’

Helaas heeft de Dorpsraad Aerdt het besluit moeten nemen om deze ‘slapend’ te maken. Hoewel wij, gedurende een langere periode, meerdere oproepen voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers hebben gedaan kwam er geen enkele aanmelding binnen. Wij betreuren dit zeer maar het is wat het is.

In maart/april 2023 zal de laatste algemene ledenvergadering plaatsvinden. Indien er zich voor die tijd geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld, te weten een penningmeester, een secretaris, een algemeen bestuurslid en het liefst ook een voorzitter, dan zal de Dorpsraad definitief stoppen per 1 mei 2023.

Recent hebben wij onder alle inwoners van Aerdt een brief verspreid met bovenstaande mededeling en een uiteenzetting wat ‘slapend’ op dit moment, concreet, betekent. Kort samengevat: op onze emailbox staat een automatische beantwoorder, wij fungeren niet meer als informatiebron en vraagbaak, helpen niet meer bij het opzetten van activiteiten en zijn geen tussenpersoon meer voor de gemeente en andere organisaties met een sociaal-maatschappelijke drijfveer. De nieuwsbrief is gestopt, de welkomstmap voor nieuwe inwoners, de AED coordinatie en cursus is gestopt (het regelmatige onderhoud aan de AED’s zal wel nog plaatsvinden)

Alle contacten/netwerken/coordinatie rondom het bewaken van de volgende zaken, zijn gestopt:

  • het waterretentieplan
  • verkeersveiligheid en algemene veiligheid in Aerdt
  • woningbouwpoject Waaijakkers fase II
  • openbaar groen en natuurbehoudprojecten in Aerdt
  • parkeerbeleid in Aerdt

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en hopen dat er in de toekomst toch een doorstart/fusie of andere vorm tot de mogelijkheden gaan behoren, zodat de inwonersbelangen en het woongenot gewaarborgd blijven voor de bewoners van Aerdt.

Bestuur Dorpsraad Aerdt

Dit vind je misschien ook leuk...