Algemene ledenvergadering Dorpsraad Aerdt

DORPSRAAD AERDT  ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Hierbij nodigen wij al onze leden uit om onze algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen op:

Woensdag 13 april 2022 in het dorpshuis Eensgezindheid in Aerdt.

Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda:

Welkom en mededelingen

Jaarverslag secretaris

Financieel jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

Voorstel en vaststelling contributie 2022

Bestuursvoorstel en vraag naar algemene bestuursleden

Vragen? Mail ons dan op: info@dorpsraad-aerdt.nl

Dit vind je misschien ook leuk...