Agenda 2019-2020

In de maanden september en oktober van 2019 leggen wij de focus op AED en Reanimatie met hierbij een vervangingsproject AED’s.

In de maanden november en december focussen bij ons op de cursus biodiversiteit.

Najaar 2019 naar eerste helft 2020

In de tussentijd voeren wij gesprekken over woningbouw in de kern, verkeersveiligheid, onderhoud en aanpassing van de o.a. de Aerdtsedijk en vervanging danwel onderhoud van openbare voorzieningen (bankjes, velden) en speeltoestellen.

In maart volgt onze jaarlijkse ledenvergadering en zullen nieuwe bestuursleden moeten aantreden om de activiteiten voort te kunnen zetten. Lukt dan, dan vervolgen we onze inzet voor de diverse landschapsprojecten  waaronder de bostuin en de informatieborden die we willen plaatsen bij de bostuin en het insectenhotel aan de Renbaan.

We hopen in de loop van 2020 weer enkele thema avonden te kunnen organiseren en denken aan een avond over de ontwikkelingen in en rondom het Rijnstrangen gebied (Retentie, Natura2000, etc) en een avond over drugsgebruik onder jongeren

Daarnaast zal het komende jaar veel aandacht worden gevraagd voor de lokale uitwerking van o.a. de ontwikkelingen rondom de energietransitie en daarbij behorende maatregelen (huiseigenaren, windmolens, zonneparken, etc).

Dit vind je misschien ook leuk...