Activiteitenprogramma 2017-2019 ten einde


De afgelopen twee jaar hebben we ons als dorpsraad gedragen als aanjager van nieuwe, sociale activiteiten in en rondom Aerdt. Deze activiteiten waren gericht op verbetering van de woonomgeving en sociale cohesie, vebetering van de aanloop naar de openbare voorzieningen zoals het dorpshuis en de kerk, opfleuren van de groene leefomgeving en zelfredzaamheid van inwoners. Hieruit zijn een hoop mooie nieuwe activiteiten voortgekomen waarvan er enkelen nu op eigen kracht verder gaan.

De kans van slagen van dit gehele programma was vrijwel volledig afhankelijk van het enthousiasme van de inwoners zelf; Met ideeën komen, meehelpen bij uitvoering, inzetten voor continuïteit. Van de 25 ideeën hebben we er 13 tot uitvoering zien komen. Kleine en grote projecten. Van allerhande initiatieven zijn gestart door onze ondersteuning. Denk aan de peuter-ouder gym, de leeskring, taallessen, huiswerkbegeleiding, EHBO workshops, diverse landschapsprojecten en jeugdactiviteiten.

Het activiteitenprogramma zoals wij dat aan de inwoners van Aerdt hebben voorgesteld en ook grotendeels voor hen hebben georganiseerd, stopt nu. De subsidie die daarvoor is verkregen via gemeente en provincie is grotendeels besteed en de periode waarbinnen deze bestedingen hebben moeten plaatsvinden is verstreken. Er bestaat nog een kleine reservering voor het afronden van nog lopende projecten, die maken we nog af.

Wij willen iedereen die erbij betrokken is geweest bedanken voor de medewerking aan dit programma, de goede ideeën die hieruit voort zijn gekomen en de schouders die er door enkele bijzonder inwoners onder gezet zijn!

Dit vind je misschien ook leuk...