Onze werkwijze

Wat doen wij?

Met de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van provincie en gemeente per 2015 fungeert Dorpsraad Aerdt als dorpsbelangenorganisatie nóg meer als bestuurlijk orgaan. Wij nemen hierbij een beslissende en adviserende rol aan, en spreken we ons kritisch uit over bijvoorbeeld gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan. Als gemeentelijk aanspreekpunt hebben wij een dorpscontactpersoon en is voor alle dorpen binnen de gemeente een wethouder aangewezen als contactwethouder.

Initiatief vanuit de gemeenschap stelt de dorpsraad zeer op prijs. Wij ondersteunen allerhande ideeën, zoals de jaarlijks terugkerende NLDoet initiatieven, we organiseren samen met vrijwilligers evenementen en werken nauw samen met het bestuur van het dorpshuis. Daarnaast houden we ons bezig met beheer van onze openbare ruimte, het omringende landschap, speeltuinen (Stichting Bleekveld), verkeersveiligheid en aanverwante onderwerpen.

Ongezien gebeurt er heel veel!

Wat doen wij niet?

De dorpsraad is geen activiteitencommissie of actiecomité. Wij houden ons dus niet bezig met uw persoonlijke zaken of individuele problemen. Wij zetten ons in voor het algemeen belang, dus voor zaken die iedere bewoner van Aerdt aangaan.

Klachten, vragen en zaken m.b.t. milieu, openbare weg, overlast, voorzieningen en middelen kunnen bij de dorpsraad kenbaar gemaakt worden zodat zij richting de gemeente actie kunnen ondernemen. Gemeente Zevenaar erkent de dorpsraden (ook Herwen Actief, Dorpsraad Pannerden, Actief Spijk en Bewonersplatform Lobith-Tolkamer) als aanspreekpunt en zal ook ’top down’ op deze wijze handelen. Deze werkwijze geldt ook voor politie en andere handhavingseenheden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. De bestuursleden zijn waar nodig aanwezig bij raadsvergaderingen van de gemeente Zevenaar, treedt in gesprek met wethouders en belanghebbenden en bezoekt bijeenkomsten van verschillende belangenorganisaties. Tevens zetten enkele inwoners zich vrijwillig in voor de verschillende aandachtsvelden middels werkgroepen, met sturing vanuit de dorpsraad.

(Vacant) Voorzitter
Rob Brands Penningmeester
Esther Wismans-Engelen 1e Secretaris
Willem Riesmeijer
2e Secretaris