Dorpsraad Aerdt Over ons

Over ons

Vereniging Dorpsraad Aerdt bestaat al sinds november 1997 en heeft verschillende invullingen en commissies gekend in de afgelopen 23 jaar. Sinds 2015 bestaan we uit een vierkoppig bestuur, een werkgroep voor sociale activiteiten en is na de sluiting van de school een initiatief gestart met het vormgeven van een jeugdcommissie.

Voor en dóór inwoners!

Als gemeenschapsorganisatie zetten we ons namelijk in voor de belangen die ons dorp aangaan; zoals de openbare veiligheid, de leefomgeving, onze voorzieningen en verenigingen en niet te vergeten de woonomgeving en omringende natuur. Samenwerking met en voortbestaan van de verenigingen en andere clubs is daarbij bijzonder belangrijk. Elk jaar organiseren we een ledenvergadering en elke eerste woensdag van de maand houden we een openbare vergadering. Al deze vergaderingen zijn openbaar en voeren we graag samen met betrokken inwoners. Want vergaderen om het vergaderen… dat doen we liever niet. We zetten liever in op concrete thema’s, door bijvoorbeeld thema avonden te organiseren.

» Onze activiteiten
» Waarom een vereniging en geen stichting?
» Club ‘Zorg Voor Elkaar

Wij zijn een vereniging

De dorpsraad is een vereniging met contributie betalende leden. Elk lid betaalt € 5 euro per jaar, waarvan € 2 wordt gereserveerd voor het onderhoud van de AED’s. Verspreid over Aerdt zijn namelijk 6 AED’s, waarvan wij er 3 in beheer hebben.
Het ideaalbeeld is dat elk adres van Aerdt lid is, want we werken per slot van rekening voor de belangen van álle inwoners. Van de contributie die we ophalen zorgen we dat thema’s rond gaan via een maandelijkse nieuwsbrief, verwelkomen we nieuwe inwoners met het welkomstboekje en investeren we in dorpsomvattende initiatieven. In de tussentijd werken we nauw samen met andere dorpsraden en kijken we graag in de keuken bij andere belangenorganisaties. De gemeente erkent ons belang en ondersteunt ons door bureaukosten te vergoeden, initiatieven te ondersteunen en actief betrokken te zijn als gesprekspartner.

Sociale betrokkenheid: nut en noodzaak

U leest het al; de dorpsraad is een organisatie die veel tijd vraagt, veel in contact staat met de gemeente en intens betrokken is bij (sociale) initiatieven in en rondom Aerdt. Het is als bestuur regelmatig hollen, soms even stilstaan. Daardoor hebben we blijvend behoefte aan vrijwilligers om de activiteiten te kunnen voortzetten. Samen met de inwoners zorgen we dan voor een leefbaar dorp!

Wil jij meedenken? Of de handjes uit de mouwen steken bij één van de projecten? Neem dan contact met ons op via info@dorpsraad-aerdt.nl of bezoek onze maandelijkse vergadering. U bent van harte welkom op elke eerste woensdag van de maand om 19:30 uur in het dorpshuis.

Maandelijks openbaar overleg maar ook thema avonden

Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. We vergaderen 10 keer per jaar met uitzondering van juli en augustus (zomerreces). Deze overleggen zijn openbaar en iedereen is welkom. Wij maken graag tijd voor u en uw vragen. Eens in de zoveel tijd organiseren we een thema avond, waarbij één specifiek en actueel onderwerp wordt behandeld. Ideeën? Neem dan contact op met ons via één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar info@dorpsraad-aerdt.nl.

Contact opnemen?

Stuur ons een berichtje


Totaal 32 berichten en 25 pagina’s op deze website.
Laatste update: 6 maart 2023 @ 12:59