De Leeuw van Aerdt

Elk jaar benoemt de dorpsraad een bijzondere inwoner tot ‘Leeuw van Aerdt’. Deze leeuwen of leeuwinnen zetten zich al lange tijd in voor de gemeenschap, gezien en ongezien. Binnen de verenigingen of daarbuiten. De ‘Leeuw van Aerdt’ wordt sinds 2016 uitgereikt tijdens de jaarlijkse Dag van Aerdt.

Wie is volgens jou een échte Leeuw van Aerdt en verdient deze onderscheiding?

Tip Leeuw van aerdt
De naam van degene die volgens jou een échte 'Leeuw van Aerdt' is

Voorgaande leeuwen en leeuwinnen van Aerdt:

Yvonne Wiggers
Toon de Vries sr.
Marjolie Timmermans
Marijke Aaldering
Theo Luub
Piet Wanders
Wim Ham
Claar Olislagers – van de Loo
Henk Hubers
Jan Verplanke
Janny Verplanke
Eef Putman
Pleun Hiddink
Rinie Burkhard
Bernard Heymen
Theo Puttman
Willem Hendriks