Vrijwilligersavond

Vereniging Dorpsraad Aerdt bestaat inmiddels ruim 22 jaar. In de loop van de jaren zijn er veel vrijwilligers actief geweest voor de vereniging. Het dagelijks bestuur heeft als vanzelfsprekend taken zoals het vertegenwoordigen van het dorp richting de gemeente, signaleren en aanpakken van problemen in de leefomgeving en optreden als gesprekspartner voor organisaties die zich met onze woon- en leefomgeving bezighouden binnen haar mogelijkheden vervuld. Ook contact met andere dorpsraden, het organiseren van gespreksavonden met inwoners en natuurlijk de bestuursvergaderingen horen daarbij.

Daarnaast hebben we verspreid over de jaren projecten opgepakt en aangejaagd voor het welzijn van het dorp Aerdt; van onderhoud van speeltuinen en het beheer van bijbehorende stichting tot het planten van een bloembollenveld bij de kerk.

Zonder vrijwilligers had dit niet gekund.
Hier sommen we het nog even op:
Organisatie medicijnafhaaldienst, het heisen van de Aerdtse vlag bij de entree van het dorp, aanleg en onderhoud van in bruikleen zijnde groenstroken, jeugdcommissie, tijdens de wintermaanden zoutbakken plaatsen en zout strooien, aanleg en onderhoud van de Jeu des Boulesbaan, organiseren van sociale activiteiten in en rondom het dorpshuis, diverse jeugdactiviteiten, collecteren voor het Oranje Fonds, ontwerp en plaatsing informatieborden, inzet voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief, online agenda, rondgang voor de contributie en flyers, de jaarlijkse NL Doet activiteiten en zwerfvuilacties, kascontrole commissie, halfjaarlijkse bezorging van het blad van woonstichting Vryleve, buurtpreventie en app beheerders en bijbehorend intensief contact met politie, de jaarlijkse Halloween spooktocht, landschap onderhoudscursussen en bijbehorende projecten, samenwerking voor verkrijgen van subsidies, beschikbaar stellen van accommodatie, aanleg van een bostuin, AED aanschaf onderhoud en jaarlijkse reanimatiecursussen, verkeersacties met steun van VVN, vurige gesprekken met gemeente en organisaties over woningbouw, recreatieroutes en waterretentie, leerzaam praatje bij openen van een insectenhotel, EHBO cursussen i.s.m. het Rode Kruis, sociale inloop ochtenden en maandelijkse lunchen in het dorpshuis. Maar ook… Filmavonden, jaarlijkse evenementen zoals het dorpsontbijt en het adventsfeest (eerder ook de Eiland Fair), jaarlijks samen de kerstboom optuigen, gym voor ouders met peuters… ga zo maar door. We zijn vast iets vergeten te benoemen?

Als je zo eens koppen gaat tellen zijn er voor al deze projecten en activiteiten een berg vrijwilligers actief. Vrijwilligers die met een klein beetje of veel inzet elk jaar weer zorgen dat de doelstelling van Dorpsraad Aerdt en haar vereniging, voor en dóór de inwoners van het dorp, wordt behaald. Namelijk het bevorderen van de leefbaarheid en simpelweg zorgen dat het fijn wonen en leven is in ons dorp. Door sociaal te zijn, door de (groene) omgeving te koesteren en samen met elkaar dromen te realiseren.

Alle inwoners mogen een buiging maken, want deze vaak ook onzichtbare vrijwilligers verdienen een pluim.

Heb jij een uitnodiging ontvangen?
Dan ben jij één van die gekoesterd vrijwilligers! Je bijdrage kan groot of klein zijn geweest maar je was er!

We willen je bedanken door een leuke avond voor je te organiseren. Dus kom naar onze vrijwilligersavond op vrijdag 31 mei aanstaande (19:30 u). We hebben koude en warme hapjes, doen samen een drankje en spelen een Quiz over Aerdt.


Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven