Rondvraag ALV

Gisterenavond hebben we zoals elk jaar onze algemene ledenvergadering gehouden. Naast dat wij ons jaarverslag hebben gedaan en de agenda voor de aankomende tijd hebben toegelicht, hebben we in de rondvraag o.a. de onderstaande vragen beantwoord:
 
* Wordt er nog gebouwd in Aerdt?
Jazeker, door particuliere grondeigenaren met projectontwikkelaars. Voor het terrein van ‘Café Joosten’ ligt sinds deze week een plan ter inzage bij de gemeente. Ga daar kijken! Voor een ander plan aan de Heuvelakkerse lopen de gesprekken ook positief en willen we op zeer korte termijn een informatieavond organiseren. Jongeren opgelet: Ook voor jullie kansen, dus zorg dat je erbij bent!
 
Over huurwoningen kunnen we weinig zeggen. We verwachten op korte termijn geen ontwikkeling. Dat zegt echter niets over de lange termijn. We zijn regelmatig in gesprek met Vryleve.
 
* Komt er nog glasvezel?
De indruk wordt gewekt dat er al een fysieke vezel in de grond ligt thv de Loostraat. Dat kan, maar geen provider is daar effectief eigenaar van. De dorpsraad volgt de ontwikkelingen van ‘Glasvezel Buitenaf’ van dichtbij en heeft al een balletje opgegooid nu die club in het noordelijk buitengebied van Zevenaar actief is. Het is te verwachten dat dat glasvezel op temrijn ook ons buitengebied zal aandoen.
 
* Hoe zijn de contact met de gemeente nu na de herindeling?
Die contacten zijn vooralsnog OK, met wat nieuwe gezichten maar ook zeker bekende gezichten. Contacten die vanuit de voormalige raad of college nu ook in Zevenaar actief zijn. Dat maakt het makkelijk. Echter heeft de nieuwe gemeente nog wat hordes te nemen, waardoor het misschien wat trager en afstandelijker gaat. Daarnaast blijft het politiek, waar we niet altijd vrijwillig in meespelen. We hebben een nieuwe dorpswethouder en hebben al kennisgemaakt, en iig al één vaste dorpsraden-contactpersoon. Dat worden er mogelijk zelfs twee. De dorpsraden trekken samen op als één geheel, en dat lijkt de beste methode.
 
* Wie kunnen er aanspraak maken op de verkregen subsidies?
We zijn nu 3 subsidies en een jaar verder. Eén subsidie voor nieuwe sociale activiteiten van de provincie, één daarop aanvullende subsidie voor burgerinitiatieven van de voormalige gemeente RNW en één voor landschapsprojecten. Aan de subsidies hangen wel voorwaarden. Het bloembollenproject is geslaagd, het activiteitenprogramma is met diverse activiteiten (taallessen, hw begeleiding, workshops welzijn, etc) geslaagd, er is een Halloweentocht georganiseerd, er is geinvesteerd in zoutbakken en de AED’s en aankomend jaar staan nog diverse projecten en activiteiten op de rol. Maar ook inwonersgroepen met leuke ideeen om de sociale cohesie en leefbaarheid te verbeteren kunnen aanspraak maken. Want het geld is nog niet op. Dus neem contact op met de dorpsraad als je een plan hebt waar deze centjes goed te besteden zijn!
 
* Hoe loopt het met de contributie en reserves?
Relatief goed. we bezoeken nieuwe inwoners met een welkomstboekje, dringen ons niet op maar maken we zichtbaar waarom we bestaan en wat we doen. Dat levert gestaag nieuwe leden op. Belangrijker is dat de contributie steeds vaker betaald wordt via automatische incasso, wat het bestuur diverse rondjes door het dorp scheelt voor het ophalen van contante contributies. Een tip wordt gegeven om machtigingen in het dorpshuis beschikbaar te maken (dat doen we). Ook om emailadressen te verzamelen (dat proberen we). Hoe minder wij deur tot deur hoeven voor het ophalen, hoe meer tijd we hebben voor onze projecten. Inmiddels hebben we van de 1 euro AED reservering het mooie bedrag bereikt. De AED’s worden structureel gecontroleerd en bijgehouden. Tijdens de vergadering wordt besloten de contributie 2018-2019 op € 4,- te houden.
 
* Komen jullie veel in contact met jongeren?

Wisselend. Via activiteiten die een specifieke doelgroep aanspreken komen we mondjesmaat in contact met de kleintjes en hun ouders, bvb ook via maatschappelijke stage, maar de jongeren die klaar staan om uit huis te gaan of jongvolwassenen die een huis zoeken horen we helaas bar weinig. Je ziet ze niet op vergaderingen of activiteiten. Binnenkort gaan we meer ruchtbaarheid geven aan diverse onderwerpen die juist die groepen aangaan, en hopen dat ze reageren op onze oproepen. Het moet ook uit de groep zélf komen om zich te laten horen!

 

* Kan er wat gedaan worden aan de overlast van hondenpoep?
In de speeltuinen, nu ook weer op het voormalige schoolterrein. Men ergert zich groen en geel aan hondenbezitters die hun viervoeters overal laten poepen en zelden de drol opruimen. Wat de dorpsraad betreft kunnen we bordjes ophangen en neerzetten, maar is het een mentaliteitsprobleem. En dat moet je face to face aanspreken. Handhaven gaan we niet zelf doen, maar groepdruk moet werken. Dus zie je een hondeneigenaar die over de scheef gaat? Spreek hen aan!
* En aan zwerfvuil?
Ook dat is weer een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar iedereen een aandeel in heeft. We helpen mee bij landelijke opruimacties vanuit onze eigen persoonlijke motivatie, maar het blijft lastig de individuele burgers aan te spreken op het simpelweg niet weggooien van afval in de openbare ruimte. We roepen op tot het nemen van eigen verantwoordelijkheden. En mocht men met hulp komen, willen we best een groep vormen of ondersteunen om dit onderwerp extra aandacht te geven. Tot die tijd zien we hier geen taak weggelegd voor de dorpsraad alleen.
 
* Hebben jullie nog hulp nodig?
Buiten het feit dat we graag meer mensen zien die bij onze vergaderingen hun mening komen geven, zijn we binnenkort op zoek naar mensen die een praktische bijdrage willen leveren aan de projecten. Het bouwen van een framewerk voor een insectenhotel bijvoorbeeld. Maar ook helpen bij het organiseren van activiteiten, dat zou ook leuk kunnen zijn voor scholieren. En de Oranje Fonds collecteweek! En van de zomer willen we aan de slag met een dorpsvisie: Daarvoor hebben we kritische dorpelingen nodig die zich willen inzetten voor het denk en doe-werk.
 
 
Was jij niet bij de vergadering en heb je het idee dat je wat gemist hebt? Dat heb je zeker. Je kunt aanschuiven bij onze maandelijkse vergadering, op 5 april aanstaande bijvoorbeeld.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven