Laatste berichten

We hebben jouw hulp nodig

De laatste jaren is het lastig gebleken nieuwe mensen te vinden voor noodzakelijke strúcturele inzet en ondersteuning van de vereniging, bijvoorbeeld d.m.v. commissies en bestuursleden. Er is na lang aandringen sindskort een jeugdcommissie gevormd. Ook is er een onderhoudsgroep gevormd die zich bezighoudt met de controle en het onderhoud van de AED’s die de dorpsraad […]

Goed gesprek

Gisterenavond hebben we ons jaarlijks gesprek gehad met onze dorpscontactwethouder Carla Koers. We hebben ‘Happy News’ met haar gedeeld, dus wat er allemaal goed gaat en welke projecten we hebben gerealiseerd, maar hebben het ook gehad over wat er beter moet in Aerdt.Zo hebben we met haar gesproken over de (verkeers)veiligheid in en rondom Aerdt […]

Agenda 2019 – 2020

In de maanden september en oktober van 2019 leggen wij de focus op AED en Reanimatie met hierbij een vervangingsproject AED’s. In de maanden november en december focussen bij ons op de cursus biodiversiteit, de diverse landschapsprojecten  waaronder de bostuin en de informatieborden te plaatsen bij de bostuin en het insectenhotel aan de Renbaan. Najaar […]

Vrijwilligersavond

Vereniging Dorpsraad Aerdt bestaat inmiddels ruim 22 jaar. In de loop van de jaren zijn er veel vrijwilligers actief geweest voor de vereniging. Het dagelijks bestuur heeft als vanzelfsprekend taken zoals het vertegenwoordigen van het dorp richting de gemeente, signaleren en aanpakken van problemen in de leefomgeving en optreden als gesprekspartner voor organisaties die zich […]

Korte update woningbouw in Aerdt

Zoals jullie weten zijn er al enkele tijd gesprekken gaande over de mogelijkheden voor woningbouw in Aerdt, met de nadruk op bouw voor jongvolwassenen. Daarnaast zijn er nog diverse andere ontwikkelingen, zoals particuliere initiatieven, binnen onze dorpskern die op termijn nieuwe woningen kunnen gaan opleveren voor ook andere doelgroepen. Bij die ontwikkelingen kijken wij mee […]

Update activiteitenprogramma 2019

De afgelopen periode hebben wij jullie weer opgeroepen mee te doen aan verschillende nieuwe activiteiten waaronder peuter- oudergym, een lees- en schrijfclub en taallessen Frans. Inmiddels zijn er weer voldoende aanmeldingen om deze activiteiten te starten! Peuter-oudergym op zaterdagochtend = VOLBij succes proberen we een tweede groep te plannen. Lees- en schrijfclub op vrijdagavond = […]

Activiteitenprogramma gaat verder

In samenwerking en met goedkeuring van Dorpshuis Eensgezindheid en de gemeente Rijnwaarden heeft Dorpsraad Aerdt in 2017 een aanvraag gedaan bij de provincie tot het verkrijgen van de subsidie ‘Samen werken aan Leefbaarheid’. Deze subsidie, ter ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, is voor ruim 12 duizend euro verkregen! Dit bedrag is berekend op 75% […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven