In gesprek met gemeente over zwerfafval

Samen aan de slag tegen zwerfaval!

In onze gemeente worden veel projecten georganiseerd om overlast door zwerfafval tegen te gaan. Zo zorgen we samen voor een mooie en nette leefomgeving. Zwerfafval ontstaat vaak door routinegedrag, daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan bewustwording over de manier waarop we met ons afval omgaan.

Enkele groepen inwoners dragen hun steentje bij aan de aanpak van zwerfafval door zelf op te ruimen, of als vrijwilliger bij opruimacties zoals de Week van Nederland Schoon en Schone Rivieren. Via lespakketten op basisscholen en excursies naar de milieustraat maken we scholieren bewust van het belang van afvalscheiding en recycling.

Maar helaas blijft zwerfafval een probleem in onze woonomgeving en het buitengebied. Er is een mentaliteitsomslag nodig om het steeds groter wordende probleem van afval aan te pakken. Samen met de gemeente, organisaties en inwoners gaan we op zoek naar een manier om mensen bewust te maken van hun gedrag en te motiveren het gedrag te veranderen. Voor onszelf, onze omgeving én de toekomst. Want afval is een probleem van ons allemaal.

Als dorpsraad hebben we hieraan ook onze bijdrage te leveren, o.a. door onze inwoners bewust te maken van het vuil dat in onze eigen omgeving rondslingert. Daarnaast zijn verschillende bestuursleden van de dorpsraad actief betrokken bij meerdere (jaarlijkse) schoonmaakacties. In de hoop dat goed voorbeeld doet volgen.