Ideeënbus

Wat is een idee?

Ik wil een idee insturen

Goede ideeën, hulp en initiatieven zijn altijd welkom en is waar een gezonde gemeenschap op draait. Een idee is een voorstel tot verbetering of vernieuwing voor het dorp Aerdt en de omgeving. Dit kan gaan om onze voorzieningen, activiteiten en sport, jeugd, opmerkingen over kwaliteit van bestaande voorzieningen of omgevingszaken, tips voor verenigingen, dienst-verlening van lokale organisaties en zorg tot oud papier of groenvoorziening.

Het doel is om jullie aan te moedigen om actief en creatief mee te denken en vooral ook uitgesproken kritisch te blijven over de eigen leefomgeving.

Ingezonden ideeën:

IdeeStatusOpmerkingen
(Natuur-)speelmogelijkheden jeugdOnbehandeld
Samen vegen op het voormalig schoolterrein e.a. plekkenOnbehandeld
Openbare groenstroken vullen met bloemenprachtLopendBinnen project Levend Landschap
Samen vuurwerk afsteken met NieuwjaarOnbehandeld
Opknappen en herplaatsen straatmeubilairOnbehandeldZal i.s.m. de gemeente moeten
Jeugdhonk of kinderdisco in dorpshuisOnbehandeldIdee wordt behandeld bij jeugdcommissie
Panaveld/trapveld voor jeugdGeslaagd
Opknappen in en rondom dorpshuisLopend aandachtspunt
Jeu de Boules baantje opknappenGeslaagd
Openbaar moestuin met kleinfruit en kruidentuintjeNiet uitvoerbaarRisico's kleinfruit niet wenselijk, tevens te weinig vrijwilligers
(Eetbare) BostuinLopendBinnen project Levend Landschap
Ruil- en repair beurs organiserenLopendBinnen project Activiteitenprogramma, alleen bij voldoende animo mogelijk
Meer prullenbakkenNiet uitvoerbaarGemeentelijke aangelegenheid
Verzamelplaats klein chemisch afvalNiet uitvoerbaarWettelijke beperkingen
Structureel overleg tussen verenigingen en dorpsraadOnbehandeldAlleen mogelijk bij voldoende animo
Binnenkomst dorp verbeteren rondom de LeeuwOnbehandeldBinnen project Dorpsvisie
Meer sociale activiteiten in het dorpshuisLopendBinnen project Activiteitenprogramma en activiteiten werkgroep 'Zorg voor elkaar'
Wandelpad bij kerk verbeterenGeslaagdBinnen project Groenbeleidsplan gemeente (2016)
Parkje of dorpsplein op voormalig schoolterreinLopendAfhankelijk van ontwikkelingen gemeentelijke Woonvisie
Insectenhotel bouwen met kinderenLopendBinnen project Levend Landschap
RotzooirouteOnbehandeldAlleen mogelijk bij voldoende animo
Thema avonden organiseren belangrijke onderwerpen dorpsraadGeslaagd en lopendBlijvend aandachtspunt dorpsraad
Samen eten a.k.a. ‘Running dinner’Onbehandeld
Meer zichtlijnen door terugbrengen bomenrijenLopendBinnen project Levend Landschap
Zoutbakken voor extra strooienGeslaagd

 


Idee insturen

Beschrijf uw idee

Bestand toevoegen (toegestaan: .doc|.docx|.pdf|.txt|.odt|.jpg|.jpeg|.png)


Indien u geen gegevens wilt afgeven mag u kiezen anoniem te blijven. Uw idee zal ook anoniem in behandeling worden genomen.
Ik wil anoniem blijven

Anders ontvangen we graag uw gegevens hieronder, zodat er eventueel contact gezocht kan worden voor toelichting door de coördinator.

Naam

E-mail adres

Telefoonnummer