Ideeënbus

Wat is een idee?

Ik wil een idee insturen

Goede ideeën, hulp en initiatieven zijn altijd welkom en is waar een gezonde gemeenschap op draait. Een idee is een voorstel tot verbetering of vernieuwing voor het dorp Aerdt en de omgeving. Dit kan gaan om onze voorzieningen, activiteiten en sport, jeugd, opmerkingen over kwaliteit van bestaande voorzieningen of omgevingszaken, tips voor verenigingen, dienst-verlening van lokale organisaties en zorg tot oud papier of groenvoorziening.

Het doel is om jullie aan te moedigen om actief en creatief mee te denken en vooral ook uitgesproken kritisch te blijven over de eigen leefomgeving.

Ingezonden ideeën:

IDEESTATUSOPMERKING
Paaseieren zoeken en activiteiten daaromheenOnbehandeldJeugdcommissie?
Welkomst avond verenigingen voor buurtbewoners en nieuwe inwonersOnbehandeldVerenigingen en dorpshuis?
Halloween griezelrouteLopendJeugdcommissie
Collectieve aanpak zwerfafvalLopendIn gesprek met gemeente en diverse organisaties, mentaliteitsverandering inwoners onmisbaar
Prullenbakken aan Loostraat voor hondenpoepAfgekeurdHondenpoep neem je mee naar huis, prullenbakken zijn voor restafval en zwerfvuil.
(Natuur-)speelmogelijkheden jeugdGeslaagdNieuwe speeltuin Waaijakkers met natuurlijke materialen en aansluiting op Wadi
Samen vegen op het voormalig schoolterrein e.a. plekkenLopendSchoolterrein onder beheer van gemeente, opdracht is uitgezet deze te vegen
Openbare groenstroken vullen met bloemenprachtLopendBinnen project Levend Landschap
Samen vuurwerk afsteken met NieuwjaarOnbehandeld
Opknappen en herplaatsen straatmeubilairLopendGemeld als aandachtspunt bij gemeente
Jeugdhonk of kinderdisco in dorpshuisOnbehandeldIdee wordt behandeld via commissie Jeugd
Panaveld/trapveld voor jeugdGeslaagdTrapveldje Waaijakkers in 2017 gerealiseerd
Opknappen in en rondom dorpshuisLopendDorpshuis keukentje ook in ontwikkeling
Jeu de Boules baantje opknappenGeslaagd
Openbaar moestuin met kleinfruitNiet uitvoerbaarRisico's kleinfruit niet wenselijk.
(Eetbare) BostuinLopendBinnen project Levend Landschap: Medio najaar 2018
Ruil- en repair beurs organiserenGestrandTe weinig animo
Meer prullenbakkenNiet uitvoerbaarGemeentelijk beleid beperkt uitvoerbaarheid
Verzamelplaats klein chemisch afvalNiet uitvoerbaarWettelijke beperkingen
Structureel overleg tussen verenigingen en dorpsraadGestrandTe weinig animo
Binnenkomst dorp verbeteren rondom de LeeuwOnbehandeldOnderwerp voor de Dorpsvisie
Meer sociale activiteiten in het dorpshuisGeslaagdBinnen project Activiteitenprogramma en activiteiten werkgroep 'Zorg voor elkaar'
Wandelpad bij kerk verbeterenGeslaagdVia Groenbeleidsplan gemeente in 2016
Parkje of dorpsplein op voormalig schoolterreinLopendGemeentelijke aangelegenheid
Insectenhotel bouwen met kinderenLopendBinnen project Levend Landschap: Medio mei
RotzooirouteOnbehandeldTe weinig animo
Thema avonden organiseren belangrijke onderwerpen dorpsraadDoorlopend
Samen eten a.k.a. ‘Running dinner’Onbehandeld
Meer zichtlijnen door terugbrengen bomenrijenGeslaagdVia project Levend Landschap
Zoutbakken voor extra strooienGeslaagd2 stuks zoutbakken geplaatst; Medio najaar 2018 nogmaals 2

 


Idee insturen

Beschrijf uw idee

Bestand toevoegen (toegestaan: .doc|.docx|.pdf|.txt|.odt|.jpg|.jpeg|.png)


Indien u geen gegevens wilt afgeven mag u kiezen anoniem te blijven. Uw idee zal ook anoniem in behandeling worden genomen.
Ik wil anoniem blijven

Anders ontvangen we graag uw gegevens hieronder, zodat er eventueel contact gezocht kan worden voor toelichting door de coördinator.

Naam

E-mail adres

Telefoonnummer

Ben je geen robot...? Los dan de som op.
Los de som op 35 − 27 =

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven