Hulp aanbieden

Voornaam*

Achternaam*

Telefoonnumme*r

E-mail

 

Beschrijving aanbod* (wat, wanneer, hoe)

Uw ingegeven informatie komt bij de werkgroep Zorg voor elkaar terecht en wordt vanaf daar kenbaar gemaakt bij het Steunpunt. Uw contactgegevens worden goed bewaard en alleen gedeeld met de hulpbehoevende waar u eventueel kunt bijstaan, gekeken naar uw aangeboden klussen.