Geïnventariseerde ideeën Levend Landschap Aerdt

Hieronder vindt u de lijst van ideeën zoals deze op 22 februari en 8 maart 2017 op tafel zijn gekomen.
U heeft tot oktober 2017 de kans gehad om te stemmen op uw favoriete landschapsprojecten.

UPDATE 17-05/2018:
De groen gemarkeerde projecten zijn inmiddels gestart of met succes afgerond.
De blauw gemarkeerde projecten worden besproken of staan gepland voor uitvoering.

 

1. Thema Ecologie, Educatie en Jeugd
Bij dit thema is het zeer geschikt de jeugd van Aerdt te betrekken door er leerzame activiteit aan te verbinden, waarbij ze meegenomen worden in het meerjarig proces van verzamelen (zaad winnen), bouwen en beleven. Een zelfgemaakte film kan bijvoorbeeld een basis vormen om later de projecten te bekijken en over te dragen aan de opvolgende generaties schooljeugd.
a) ‘Bloeiende dijken/bermen’: Inzaaien van bermen, taluds, borders en boomspiegels
b) Zaadwinnen en inzaaien weidebloemen: t.h.v. Heuvelakkersestraat-Pannerdensedijk
c) Krokus en narcissenvelden: verspreid over dorp en bij kerk
d) Ruige beplanting langs akkerranden, t.b.v. Patrijs
e) Grondwaterpeilstok: Beleefbaar maken van grondwaterniveau
f) Insectenhotel: op strategische zonnige plaats (Fruitkwekerij De Drie Dorpenpolder)
g) Plaatsen van (steen)uilenkasten e.a.
h) Eendenbroedkorven plaatsen in Eendepoelsche buitenpolder
i) Bouwen van (vogel)observatiehuisje langs Oude Rijnstrangen
j) Uitbaggeren De Hank (Eendepoelsche buitenpolder)
k) Omgeving van opgroeien in beeld brengen m.b.v. Film
l) Speelbos (buitenrand Aerdt)

2. Thema Landschap
Bij dit thema is het ook op particuliere erven landschappelijke erfbeplanting toe te passen. Hierbij zal voor de lange termijn gedacht moeten worden aan het vormen van onderhoudsgroepen begeleid d.m.v. cursussen en samenwerking met bestaande landschapsgroepen.
a) Solitaire struiken planten rondom Waaijakkers
b) (Doorn)struweelhaag planten
c) (Struweel)haag of fruit op het erf: Meerdere adressen via beplantingsproject Particuliere Erven
d) Dorpsfruit/plukbos/bostuin
e) Dorpstuin in dorpskern (na sloop schoolgebouw)
f) Herplant solitaire bomen, t.h.v. Schoolstraat 31-33 / in de kern
g) Méér markante bomen planten rondom de kerk
h) Lindebomen planten
i) Notenbomen planten, t.h.v. Beuningsestraat
j) Onderhoud bestaande bomen verbeteren
k) Onderhoud(sgroep) knotwilgen
l) Onderhoud(sgroep) erf en gaard; Behoud van bestaande elementen

3. Thema Cultuurhistorie
Bij dit thema zijn er uiteenlopende mogelijkheden wat betreft historie en Aerdtse cultuur. Denk aan oude verhalen, vergane landschappelijke elementen en het vertalen naar beeld of boek hiervan.
a) Zeiscursus/zeisveldje
b) Beleefbaar maken Mauritswerken
c) ‘Oral history’ over dorpstrots: Zelfvoorzienend tussen 2 rivieren (e.a.)
d) Beleefbaar maken danwel inventariseren kerkepaden
e) Fundering Veerhuis: toilet, herbouw, reconstructie
f) Wegkruis/Kruisbeeld Kerkepad: Informatievoorziening over Kruis en pad
g) Opknappen kippenhok (?)

4. Thema Toegankelijkheid
Bij dit thema kijken we voornamelijk naar het huidige aanbod fiets- en wandelpaden en we deze kunnen verbeteren of uitbreiden.
a) Realisatie van wandelpad langs Wetering
b) Ommetjes/doorsteekjes realiseren
c) Aansluiting struinpaden en knooppaden: Toegankelijk maken voor scootmobiel en rolstoel
d) Informele paadjes en doorsteekjes door bermen e.d. Formaliseren
e) Fietspad binnen/buitendijks realiseren van Aerdt naar Herwen
f) Picknickbank plaatsen t.h.v. nieuwe speeltuin Waaijakkers
g) Schouwpad tussen camping en sportveld verharden

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven