Onze activiteiten

De dorpsraad en haar bestuursleden, vrijwilligers en werkgroep zitten natuurlijk niet stil. Hieronder vind je de komende vergaderingen en gebeurtenissen van de dorpsraad. Tevens tref je een historische tijdlijn aan van onze activiteiten.

Agenda

In verband met de COVID-19 crisis zijn wij helaas genoodzaakt om diverse activiteiten te staken. De vergaderingen, informatie- en thema avonden worden tot nader order niet georganiseerd en ook gespreksmomenten met gemeente en andere belangenorganisaties zijn opgeschort. Het dagelijks bestuur houdt digitaal contact met elkaar en probeert de noodzakelijke minimale organisatie zo voort te zetten. Voor vragen en opmerkingen zijn we gewoon bereikbaar via e-mail.

Historische tijdslijn

2015 – 2019

ActiviteitJaarMeer informatie
Gesprek met gemeente en jongvolwassenen Aerdt over woningbouw201931 jan 2019
Overleg dorpsraden 't Gelders Eiland inzake ontwikkelingen Retentiegebied Rijnstrangen201921 jan 2019
Informatieavond Retentiegebied Rijnstrangen201821 dec 2018
Opening bostuin Aerdt: Eerste boom geplant201812 dec 2018
Bovendorps overleg dorpsraden gem. Zevenaar201828 nov 2018
Algemene ledenvergadering DKK201814 nov 2018
AED en CPR cursus201831 okt 2018
Dorpsraden overleg met Vryleve201816 okt 2018
Ambassadeursbijeenkomst Glasvezel Buitenaf201815 aug 2018
Informatieavond woningbouwprojecten Aerdt201826 sept 2018
Informatieavond CPO in Aerdt201826 sept 2018
AP: Organisatie evenement opening Insectenhotel2018Eenmalige activiteit voor kleine kinderen.
AP: Spaanse lessen2018In mei gestart, in juli afronding. Reeks van 8 lessen.
AP: Organisatie evenement Bubbelbal2018Eenmalige activiteit voor pubers
Gesprek CPO Aerdt met belanghebbenden2018Geen
Gesprek woningbouwprojecten Aerdt2018Geen
Brainstormavond Zwerfvuil gemeente Zevenaar2018Geen
Dorpsvisie avond20186 juni
OranjeFonds Collecte201822 - 26 mei
Visitatiegesprek over prestaties Vryleve2018Geen
Interview HAN student benchmark Aerdt2018Geen
Algemene Ledenvergadering2018Lees hier de rondvraag
Overleg gemeente Zevenaar grootschalige opzet zonnepanelen2018Geen
AP: Workshop EHBO bij Baby's en kinderen2018Lees het Facebook bericht
Informatieavond Kwaliteit Openbare Ruimte2018Lees het Facebook bericht
Landelijke zwerfvuilactie NL Schoon2018Lees het Facebook bericht
Dorpsbezoek met rondgang wethouder Carla Koers2018Lees het Facebook bericht
AP: Franse lessen2018In februari gestart, in mei afgerond. Reeks van 10 lessen.
Bovendorps overleg2018Geen
Halfjaarlijks Overleg Vryleve2018Geen
Uitdeeldag bomen en erfbeplanting2018Lees het Facebook bericht
Kennismaking gemeenteraadsleden VVD Zevenaar2018Geen
Bezoek aan nieuwe inwoners met Welkomstboekje Aerdt2018Download hier het welkomstboekje (.pdf)
Inzage en reactie gemeentelijk concept Woonvisie en Woonagenda2017Download hier de Woonagenda met Woonvisie (.pdf)
Gesprek: DKK On Tour2017Archief
Informeel gesprek met gemeenteraadsleden CDA over samenwerking2017Archief
Gesprek met leden voormalige ouderraad over wens nieuwe jeugdcommissie2017Archief
Bloembollenactie; Inwoners en politieke partijen in het zonnetje2017Archief
Halfjaarlijks informeel overleg met Vryleve2017Archief
Algemene ledenvergadering DDK Gelderland2017Archief
Denktank met Vryleve; Over omgaan met verandering2017Archief
Overleg over nieuwe woonvisie en woningbouwlocaties met wethouder2017Archief
Jaarlijks dorpenoverleg met college B&W Rijnwaarden2017Archief
Uitvoeringsoverleg met investeerders en belanghebbenden project Levend Landschap2017Archief
AED en Reanimatiecursus*2017Archief
Overleg met gemeente over verkeersveiligheidsplan2017Archief
Gesprek over verkrijgen budget SLR voor landschapsprojecten; Met Succes!2017Archief
Lezerspanel Gelderlander over gemeenteraadsverkiezingen 22 nov2017Archief
Bovendorps overleg met dorpen huidige gemeente Zevenaar2017Archief
Afscheidsevenement Rijnwaarden met ontvangst geschenk2017Archief
Gesprek over verkrijgen subsidie budget Burgerinitiatieven; Met Succes!2017Archief
Vervolg uitvoeringsagenda ‘Dorpen in het Groen’ met groenspreekuur2017Archief
Aftrap uitvoeringsagenda Levend Landschap: ‘Dorpen in het Groen’2017Archief
Voortgangsgesprek verkeersveiligheid Aerdtsedijk met wethouder2017Archief
In gesprek met gemeente over welzijnsactiviteiten dorpsraad voor Aerdt2017Archief
Voortgangsgesprek nieuwe speeltuin en kinderactiviteiten2017Archief
Gesprek met dorpshuisbestuur over investeringen dorpshuis2017Archief
Vervolggesprek met gemeente over schoolgebouw en terrein2017Archief
Overleg met gemeente over ‘Afscheid Rijnwaarden’ en invulling daarvan2017Archief
Bovendorps overleg: Kennismaking met dorpen gemeente Zevenaar2017Archief
Buurtactie verkeersveiligheid Aerdt2017Archief
Jaarlijks overleg met college B&W en dorpsraden over convenant e.a.2017Archief
Ideeënavond Levend Landschap Aerdt*2017Archief
Schouw van wegen, bermen en veiligheid wegen in Aerdt met beheerder en wethouder2017Archief
Overleg gemeente over afscheid Rijnwaarden, evenement gepland sept 20172017Archief
Plattelandsparlement 20172017Archief
Thema avond over ons Maatschappelijk vastgoed: de kerk en het schoolgebouw2017Archief
Voortgangsgesprek speeltuinplannen Waaijakkers met omwonenden2016Archief
Inventarisatie en overleg adviseur leefbaarheidsprojecten Aerdt voor verkrijgen subsidie2016Archief
Bovendorps overleg dorpsraden: over de Omgevingsvisie2016Archief
DKK: Een kijkje in de keuken van dorpshuis ‘Het Klokhuis’ Beesd2016Archief
Dorpsraad vergadering: Evaluatie en afsluiten 20162016Archief
Kennismakingsgesprek plaatselijke commissie kerk Aerdt2016Archief
Interview over leefbaarheid met De Gelderlander2016Archief
Informatieavond met Vryleve over woning behoefte, belangen en wonen in Aerdt2016Archief
Dorpsraad vergadering: Gesproken met Ard Schenk (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling) over schoolgebouw2016Archief
Denktank avond Vryleve2016Archief
Inzien concept plannen speeltuinen rondom Waaijakkers2016Archief
Dorpsraden overleg in Spijk2016Archief
Inventarisatie subsidie leefbaarheid en burgerinitiatieven2016Archief
3e ronde deur tot deur ophalen contributie 20162016Archief
Gezamenlijk overleg dorpshuisbestuur2016Archief
Thema avond: concept-plan speeltuinen en spelen rondom Waaijkakkers2016Archief
Dorpsraad vergadering: Evaluatie resultaten enqûete2016Archief
2e ronde deur tot deur ophalen contributie 20162016Archief
Dorpsraad vergadering: Start oriëntatie speeltuinen rondom Waaijakkers2016Archief
Start onderzoek: Enquête woningbehoefte Aerdt*2016Archief
Bilateraal gesprek met wethouder (dorpscoach Hans winters)2016Archief
In gesprek over Omgevingsvisie Rijnwaarden 20302016Archief
Bovendorps overleg (alle dorpsraden): Evaluatie samenwerking gemeente, rol en functie dorpsraad2016Archief
Kort toelichting geven ontwikkelingen verkeersveiligheid op ouderavond2016Archief
Speeltuinplannen: Pitchavond alle speeltuinverenigingen gemeente RW2016Archief
Gesprek: Veilige route voor schoolkinderen van en naar Herwen2016Archief
“In Gesprek: herindeling Rijnwaarden-Zevenaar” THEMA Openbare ruimte, verkeer en vervoer2016Archief
1e ronde deur tot deur ophalen contributie 20162016Archief
“In Gesprek: herindeling Rijnwaarden-Zevenaar” THEMA Economie en toerisme2016Archief
Algemene Ledenvergadering DKK2016Archief
“In Gesprek: herindeling Rijnwaarden-Zevenaar” THEMA Zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur2016Archief
NL Doet activiteiten in en om het dorpshuis (peukenbak, appeltaart met koffie, bloembak, Jeu des Boules)2016Archief
Inwonersbijeenkomst; “Burgerlosloopgebied”, samen toekomstdoelen vastleggen2016Archief
Algemene Ledenvergadering 2016: Afscheid huidige voorzitter2016Archief
Overleg met Herwen Actief toekomst basisscholen De Driehoek en De Berkhaag2016Archief
Inloopavond gemeente Rijnwaarden THEMA Groen en Spelen2016Archief
Overleg dorpsraden met college B&W over samenwerking en wederzijdse verwachtingen2015Archief
Overleg met dorpscoach over mogelijkheden verduurzaming dorpshuis2015Archief
Informatiebijeenkomst Innovatieregeling gemeente Rijnwaarden2015Archief
Plattelandsparlement THEMA’S ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Maatschappelijk Vastgoed’2015Archief
DKK: werkplaats WMO Zorg en ondersteuning in het dorp2015Archief
Bilateraal gesprek met wethouder (dorpscoach Hans winters)2015Archief
Bovendorps overleg (alle dorpsraden): Professionaliseren dorpsraden2015Archief
Algemene ledenvergadering Dorpshuis: Samenwerking dorpsraad, dorpshuis en verenigingen2015Archief
Informatiebijeenkomst gemeente Rijnwaarden: Nieuw beleid speeltuinen2015Archief
Overleg met Herwen Actief over toekomstige samenwerking2015Archief
Informatiebijeenkomst over toekomst openbare basisschool De Driehoek2015Archief
Bovendorps overleg DKK/VKK, Liemers++, gehouden Dorpshuis Eensgezindheid Aerdt2015Archief
Gezamenlijke lunch Dorpshuis werkgroep Zorg Voor Elkaar2015Archief
Deur tot deur ophalen contributie 2014/20152015Archief
Organisatie AED en Reanimatiecursus voor beginners en gevorderden2015Archief
Onderling dorpenoverleg, gehouden in Pannerden2015Archief
Gesprekken ontwikkeling Dorpsplan Aerdt: Doelstellingen en actiepunten2015Archief
IDEEËNBUS: Gezamenlijke moes- en pluktuin met kleinfruit2015Archief
Initiële reactie Groenstructuren/Groenbeleidsplan ter inzage Dorpshuis2015Archief
Bestuursvergadering: Stichting Landschapsbeheer Gelderland op bezoek2015Archief
Inloopavond gemeente Rijnwaarden THEMA Groenstructuren en groenbeleidsplan2015Archief
Gezamenlijke lunch in Dorpshuis met werkgroep Zorg Voor Elkaar2015Archief
Cursisten gezocht voor AED+CPR cursus voor beginners en gevorderden2015Archief
Initiële reactie Inventarisatie verkeersveiligheid op uitnodiging gemeente2015Archief
Wipwap aan v. Hugenpothstraat hersteld met dank aan bewoners2015Archief
Algemene ledenvergadering 2015: Nieuwe bestuursleden2015Archief
Bovendorps overleg (alle dorpsraden): Start structureel overleg, kennismaking2015Archief
Bilateraal gesprek met wethouder (dorpscoach Hans winters)2015Archief
Jeu des Boules baan opgeknapt2015Archief
Bestuursvergadering Extra: ontwikkeling Dorpsplan – De huidige situatie2015Archief
Opzet activiteiten Dorpshuis, eerste inloopmiddag2015Archief
IDEEËNBUS: Woonverdeling en sociale huurwoningen2015Archief
Oprichting werkgroep Zorg Voor Elkaar, (hulp)vraag en aanbod en activiteiten2015Archief
Gesprekken opgestart diverse partijen voor ontwikkeling Dorpsplan2015Archief
Opzet Ideeënbus met website2015Archief

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven