COVID-19 bericht

Beste inwoners van Aerdt, De huidige situatie vraagt om een groot verantwoordelijkheidbesef van ons allemaal. Als inwoner van ons dorp, inwoner van Nederland en als wereldburger. Het dagelijks leven is in één klap aanzienlijk veranderd en er wordt veel van ons gevraagd. Er zijn heldere maatregelen opgesteld door onze regering om te proberen de effecten […]

Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en opent de vergadering met een terugblik naar het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende periode. Zij haalt onder andere aan dat er in het bijzonder aandacht zal moeten naar het aantrekken van nieuwe bestuursleden om de verenigingsactiveiten te kunnen voortzetten. Jaarverslag van de secretaris […]

Goed gesprek

Gisterenavond hebben we ons jaarlijks gesprek gehad met onze dorpscontactwethouder Carla Koers. We hebben ‘Happy News’ met haar gedeeld, dus wat er allemaal goed gaat en welke projecten we hebben gerealiseerd, maar hebben het ook gehad over wat er beter moet in Aerdt.Zo hebben we met haar gesproken over de (verkeers)veiligheid in en rondom Aerdt […]

We hebben jouw hulp nodig

De laatste jaren is het lastig gebleken nieuwe mensen te vinden voor noodzakelijke strúcturele inzet en ondersteuning van de vereniging, bijvoorbeeld d.m.v. commissies en bestuursleden. Er is na lang aandringen sindskort een jeugdcommissie gevormd. Ook is er een onderhoudsgroep gevormd die zich bezighoudt met de controle en het onderhoud van de AED’s die de dorpsraad […]

Agenda 2019 – 2020

In de maanden september en oktober van 2019 leggen wij de focus op AED en Reanimatie met hierbij een vervangingsproject AED’s. In de maanden november en december focussen bij ons op de cursus biodiversiteit. Najaar 2019 naar eerste helft 2020 In de tussentijd voeren wij gesprekken over woningbouw in de kern, verkeersveiligheid, onderhoud en aanpassing […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven