Activiteitenprogramma 2017-2018

In samenwerking en met goedkeuring van Dorpshuis Eensgezindheid en de gemeente Rijnwaarden heeft Dorpsraad Aerdt een aanvraag gedaan bij de provincie tot het verkrijgen van de subsidie ‘Samen werken aan Leefbaarheid’. Deze subsidie, ter ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, is voor ruim 12 duizend euro verkregen!

Dit bedrag is berekend op 75% van de totale kosten, de dorpsraad investeert de overige benodigde 25%. Zij doet hiervoor een beroep op diverse fondsen en sponsoren. De subsidie geldt voor termijn zomer 2017 t/m najaar 2018 waarin de activiteiten moeten hebben plaatsgevonden.

Dit betekent dat we in jou als inwoner investeren door verschillende activiteiten te organiseren. Je ontvangt daarom dit programmaboekje waarin we de beoogde activiteiten aanbieden. Voordat de activiteiten daadwerkelijk kunnen plaatsvinden, dient het minimum aantal deelnemers bereikt te zijn. Er geldt voor de meeste activiteiten tevens een maximaal aantal deelnemers. In dit programma vind je ook niet steeds een datum maar een na te streven dagdeel, de beoogde startdatum en indien van toepassing de deelnamekosten (dekking).

 

Aarzel niet om je aan te melden!

De activiteiten zijn voor iedereen, zowel jong als oud, toegankelijk door de lage deelnamekosten.
Je hoeft hiervoor niet lid te zijn een vereniging. De activiteiten worden veelal in het dorpshuis georganiseerd.

 

Activiteiten (klik verder om je aan te melden):

ActiviteitAanmeldingenMinimumMinimum bereikt?
CREATIVITEIT EN VAARDIGHEDEN
1. Creatieve cursussen
1.1 Kleuren en vormen--GEANNULEERD
1.2 Spelend kennismaken met muziek--GEANNULEERD
1.3 Tekenen met kinderen05Nee
2. Taallessen
2.1 Cursusreeks Spaans voor beginners86GESTART
2.2 Cursusreeks Duits voor beginners en semi gevorderden--GEANNULEERD
2.3 Cursusreeks Frans voor beginners73GESLAAGD
SCHOOLGAANDE JEUGD
3. Huiswerkbegeleiding en examenvoorbereidingJanvtVia begeleiders
WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID
4. Diverse workshops
4.1 AED en Reanimatiecursus210Nee
4.2 Snelcursus EHBO120Nee
4.3 Workshop EHBO bij Sport en spel020Nee
4.4 Workshop EHBO bij Baby’s en kinderen1110GESLAAGD
4.5 Repair Café00Nee
SOCIALE ACTIVITEITEN
5. Nieuwe activiteiten
5.1 Bewegingsactiviteiten voor seniorenGESTART
5.2 Inloopmiddag ‘Zorg voor elkaar’ met diverse activiteitenGESTART
5.3 Activiteiten voor de jeugdGESTART
LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING
6. Bloembollenactie ‘Aerdt bloeit op!’GESLAAGD
7. Landschapsprojecten: 6 projectenGESTART

Download hier het boekje (.pdf)

MEEHELPEN BIJ DE ACTIVITEITEN? MAATSCHAPPELIJKE STAGE?
Graag! De dorpsraad en het dorpshuis kunnen altijd hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Bij het schenken van dranken, het opzetten van de materialen en bijvoorbeeld bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten. Een maatschappelijke stage is ook een mogelijkheid!

Kom op maandag, dinsdag en donderdagavond eens langs bij de beheerders in het dorpshuis,
neem contact op met de dorpsraad of secretaris Willie Blij van het dorpshuis via Tel.nr.: 247523 als je een steentje bij wil dragen aan de organisatie