Activiteitenprogramma gaat verder

In samenwerking en met goedkeuring van Dorpshuis Eensgezindheid en de gemeente Rijnwaarden heeft Dorpsraad Aerdt in 2017 een aanvraag gedaan bij de provincie tot het verkrijgen van de subsidie ‘Samen werken aan Leefbaarheid’. Deze subsidie, ter ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, is voor ruim 12 duizend euro verkregen!

Dit bedrag is berekend op 75% van de totale kosten, de dorpsraad investeert de overige benodigde 25%. Zij doet hiervoor steeds een beroep op diverse fondsen en sponsoren. De subsidie geldt voor termijn zomer 2017 t/m najaar 2018 waarin de activiteiten moeten hebben plaatsgevonden.

Tweede ronde programma najaar 2018 – voorjaar 2019 is gestart!

Vanwege het succes bieden we ook dit najaar, met uitloop naar volgend voorjaar, weer diverse activiteiten aan. er is hiervoor nog voldoende subsidie beschikbaar. Aarzel niet om je aan te melden. De activiteiten zijn voor iedereen, zowel jong als oud, toegankelijk door de lage deelnamekosten. Je hoeft hiervoor niet lid te zijn een vereniging. De activiteiten worden veelal in het dorpshuis georganiseerd.

 

Activiteiten (klik verder om je aan te melden):

ActiviteitAanmeldingenMinimumStatus
CREATIVITEIT EN VAARDIGHEDEN
1. Creatieve cursussen
1.1 Naailes: vanaf april 201903Niet voldoende aanmeldingen
1.2 Lees- en schrijfclub1In planning
2. Taallessen
2.1 Cursusreeks Frans: Beginners en gevorderden03In planning
3. Sport en spel
3.1 Gym voor ouders met kinderen06 (koppels)Niet voldoende aanmeldingen
SCHOOLGAANDE JEUGD
4. Huiswerkbegeleiding en examenvoorbereidingJanvtGaande via begeleiders
WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID
5. Diverse workshops
5.1 AED en Reanimatiecursus1210In planning
5.2 Snelcursus EHBO120Niet voldoende aanmeldingen
5.3 Workshop EHBO bij Sport en spel020Niet voldoende aanmeldingen
5.4 Workshop EHBO bij Baby’s en kinderen010Niet voldoende aanmeldingen
SOCIALE ACTIVITEITEN
6. Samenzijn voor alle doelgroepen
6.1 Bewegingsactiviteiten voor seniorenGaande
6.2 Inloopmiddag ‘Zorg voor elkaar’ met diverse activiteitenGaande
6.3 Activiteiten voor de jeugdLater meer informatie
LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING
7. Realisatie van bostuin in fasesLater meer informatie
8. Diverse andere projectenLater meer informatie

 

MEEHELPEN BIJ DE ACTIVITEITEN? MAATSCHAPPELIJKE STAGE?
Graag! De dorpsraad en het dorpshuis kunnen altijd hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Bij het schenken van dranken, het opzetten van de materialen en bijvoorbeeld bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten. Een maatschappelijke stage is ook een mogelijkheid!

Kom op maandag, dinsdag en donderdagavond eens langs bij de beheerders in het dorpshuis,
neem contact op met de dorpsraad of secretaris Willie Blij van het dorpshuis via Tel.nr.: 247523 als je een steentje bij wil dragen aan de organisatie