Dorpsraad Aerdt

Voor en dóór inwoners 
Vereniging Dorpsraad Aerdt is een dorpsbelangenorganisatie voor het dorp en heeft ten doel om de leefbaarheid in Aerdt te behouden en te bevorderen. De dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Aerdt aangaan en neem initiatief in zaken die Aerdt betreffen.
Wij kunnen veel voor onze inwoners betekenen, echter daarbij is de betrokkenheid en steun van onze inwoners onmisbaar. U kunt bijdragen door deel te nemen aan onze diverse bijeenkomsten, je in te zetten voor één van de projecten of gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van dorpsplannen.

Maandelijkse vergadering en thema avonden

Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. We vergaderen 10 keer per jaar, elke eerste donderdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Op deze avonden kunt u vanaf 20:00 uur terecht in het dorpshuis. Wij maken graag tijd voor u en uw vragen. Om de maand organiseren we een thema avond, waarbij één specifiek en actueel onderwerp wordt behandeld. Ideeën? Neem dan contact op met onze secretaris (Toon de Vries jr.) of stuur een e-mail naar info@dorpsraad-aerdt.nl.

 

aerdtlogo_kleurWat doen wij?
Met de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van provincie en gemeente per 2015 fungeert Dorpsraad Aerdt als dorpsbelangenorganisatie nóg meer als bestuurlijk orgaan. Wij nemen hierbij een beslissende en adviserende rol aan, en spreken we ons kritisch uit over bijvoorbeeld gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan. Als gemeentelijk aanspreekpunt hebben wij een dorpscontactpersoon en is voor alle vijf de dorpen een wethouder aangewezen als dorpscoach.

Initiatief vanuit de gemeenschap stelt de dorpsraad zeer op prijs. Wij ondersteunen allerhande ideeën, zoals de jaarlijks terugkerende NLDoet initiatieven, we organiseren samen met vrijwilligers evenementen en werken nauw samen met het bestuur van het dorpshuis. Daarnaast houden we ons bezig met beheer van onze openbare ruimte, het omringende landschap, speeltuinen (Stichting Bleekveld), verkeersveiligheid en aanverwante onderwerpen.

Ongezien gebeurt er heel veel!

» Lees meer over onze activiteiten

 

Maar ook
» Waarom een vereniging en geen stichting?
» Werkgroep ‘Zorg Voor Elkaar

 

Wat doen wij niet?
De dorpsraad is geen activiteitencommissie of actiecomité. Wij houden ons dus niet bezig met uw persoonlijke zaken of individuele problemen. Wij zetten ons in voor het algemeen belang, dus voor zaken die iedere bewoner van Aerdt aangaan.

Klachten, vragen en zaken m.b.t. milieu, openbare weg, overlast, voorzieningen en middelen kunnen bij de dorpsraad kenbaar gemaakt worden zodat zij richting de gemeente actie kunnen ondernemen. Gemeente Rijnwaarden erkent de dorpsraden (ook Herwen Actief, Dorpsraad Pannerden, Actief Spijk en Bewonersplatform Lobith-Tolkamer) als aanspreekpunt en zal ook ‘top down’ op deze wijze handelen. Deze werkwijze geldt ook voor politie en andere handhavingseenheden.

 

Contributie
Als vereniging hanteren wij contributiegelden. Het lidmaatschap van de Dorpsraad Aerdt bedraagt
4 EURO per jaar en kan zowel automatisch als contant voldaan worden. 1 EURO van de contributie wordt gereserveerd voor het onderhoud van de AED’s in Aerdt.

Dorpsraad Aerdt
Aerdstedijk 45, 6913 KE Aerdt
(0316-371283)
NL 71 RABO 0374 8524 64

» Neem contact met ons op

 

 


Totaal 56 berichten en 28 pagina’s op deze website.
Laatste update: 24 mei 2017 @ 18:27