Dorpsraad Aerdt

Sinds 13 november 1996

» Onze activiteiten
» Waarom een vereniging en geen stichting?
» Werkgroep ‘Zorg Voor Elkaar

Over ons

Voor en dóór inwoners! 
Vereniging Dorpsraad Aerdt is een dorpsbelangenorganisatie voor het dorp en heeft ten doel om de leefbaarheid in Aerdt te behouden en te bevorderen. De dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Aerdt aangaan en neem initiatief in zaken die Aerdt betreffen.
Wij kunnen veel voor onze inwoners betekenen, echter daarbij is de betrokkenheid en steun van onze inwoners onmisbaar. U kunt bijdragen door deel te nemen aan onze diverse bijeenkomsten, je in te zetten voor één van de projecten of gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van dorpsplannen.

Maandelijkse vergadering en thema avonden

Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. We vergaderen 10 keer per jaar, elke eerste donderdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Op deze avonden kunt u vanaf 20:00 uur terecht in het dorpshuis. Wij maken graag tijd voor u en uw vragen. Om de maand organiseren we een thema avond, waarbij één specifiek en actueel onderwerp wordt behandeld. Ideeën? Neem dan contact op met onze secretaris (Toon de Vries jr.) of stuur een e-mail naar info@dorpsraad-aerdt.nl.

aerdtlogo_kleur

Contributie

Als vereniging hanteren wij contributiegelden. Het lidmaatschap van de Dorpsraad Aerdt bedraagt 4 EURO per jaar en kan zowel automatisch als contant voldaan worden. 1 EURO van de contributie wordt gereserveerd voor het onderhoud van de AED’s in Aerdt.

Dorpsraad Aerdt
Aerdstedijk 45, 6913 KE Aerdt
(0316-371283)
NL 71 RABO 0374 8524 64
Neem contact met ons op

 


Totaal 77 berichten en 48 pagina’s op deze website.
Laatste update: 20 november 2018 @ 15:30